#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption


Machtsbalans


Reactie NVR op wetsvoorstel gelijke beloning van Mannen en Vrouwen
24 april 2018 - De NVR heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar reactie gestuurd op het voorontwerp Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen van 5 maart 2018. Lees hier de achtergrond informatie en de brief. Meer informatie...
Extra acties om het aantal vrouwen in de top versneld te verhogen
Persbericht van het ministerie van OCW en VNO-NCW: het aandeel vrouwen in bestuursfuncties is laag. VNO-NCW en een aantal topbestuurders uit het bedrijfsleven gaan verschillende extra acties in gang zetten om het aandeel vrouwen te verhogen. Meer informatie...
Omdat ik niet nog honderd jaar wil wachten
Onze vrijwilliger Sanne Kanters heeft zich verdiept in de verkiezingen en de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Haar advies: stem strategisch 21 maart! Meer informatie...
Jonge vrouwen: vaak een deeltijdbaan en daardoor minder economisch zelfstandig
Dit blijkt uit "Werken aan de start Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt", een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit onderzoek beschrijft en verklaart de verschillen in arbeidsmarkt- en inkomenspositie tussen jonge vrouwen en mannen van 18 tot en met 35 jaar. Meer informatie...
Waarom de loonkloof 16.1% is en niets lager dan dat
Onze vrijwilliger Sanne Kanters heeft voor ons alles op een rijtje gezet over Equal Pay en de loonkloof. Lees hier haar stuk over de cijfers en de loonkloof. Meer informatie...
Helaas geen 50/50 kabinet
De bewindspersonen van het nieuwe kabinet Rutte III zijn bekent: 14 mannen en 10 vrouwen en weinig diversiteit. Helaas dus geen 50/50 kabinet of een afspiegeling van de samenleving. Meer informatie...
NVR is ook voor een 50/50 kabinet
UN Women Nationaal Comité Nederland roept op tot een 50/50 kabinet. Omdat het 2017 is! Teken de petitie en geef een signaal aan de kabinetsformatie. De NVR ondersteunt deze actie. Meer informatie...
#meervrouwenaantafel! 21 jonge vrouwen met expertise en lef!
De NVR ondersteunt de oproep van de NJR voor meer vrouwen aan tafel. De NVR heeft een deskundigenpool van meer dan 50 vrouwen die ook graag aanschuiven aan tafel. Meer informatie...
Groot verschil tussen hoogopgeleide en laagopgeleide vrouwen
In april 2017 kwam het rapport ‘Leren van verschillen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit. Het rapport gaat in op de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen hoogopgeleide en laagopgeleide vrouwen. De NVR geeft kort de conclusies weer. Meer informatie...
Zeg nee tegen het mannen panel (.nl)
De NVR ondersteunt het initiatief ‘Zeg nee tegen het mannenpanel’. Het is een initiatief van Petra Stienen (publicist), Marga Miltenburg (Zijspreekt) en Janneke van Heugten (VIDM). Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

                               WMNL 
       GWI    
                 
        
           
  
  
        
     
           
  
  
  
  
 GWI    
     
  
  
     
 WMNL