#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Gemeenten medeverantwoordelijk voor uitvoering Istanbul verdrag

Via Federatie Opvang

 

De VNG heeft een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over hun verantwoordelijkheid in de toepassing en naleving van het Istanbul verdrag.

 

Nederland heeft in 2015 het Verdrag inzake voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul verdrag, geratificeerd. Het verdrag trad op 1 maart 2016 voor Nederland in werking.

 

Het verdrag stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Nederland moet zowel op nationaal niveau als op regionaal en lokaal niveau aan die eisen voldoen. De VNG heeft een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over hun verantwoordelijkheid in de toepassing en naleving van het Istanbul verdrag.

 

In de factsheet staat onder andere:

-Voor slachtoffers moeten specifieke voorzieningen beschikbaar zijn:
• gespecialiseerde dienstverlening voor slachtoffers
• voldoende opvangplaatsen voor slachtoffers, in het bijzonder voor vrouwen en hun kinderen


-Gemeenten moeten het werk van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en het maatschappelijk middenveld erkennen, stimuleren en ondersteunen. En een effectieve samenwerking opzetten.


-Het verdrag bepaalt nadrukkelijk dat ook vrouwen met een afhankelijke verblijfsstatus of geen geldige verblijfsvergunning bescherming tegen geweld krijgen.


Verder wordt in de factsheet het project De Nieuwe Toekomst als goed voorbeeld voor genderspecifieke preventie:
Een goed voorbeeld is De Nieuwe Toekomst, een project dat zich richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen.

 

Lees hier de VNG factsheet Istanbul Verdrag


Uitgebreid zoeken