#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Stichting Zijweg zoekt bestuursleden: secretaris en penningmeester

Onze lidorganisatie Stichting Zijweg zoekt bestuursleden (onbezoldigd). Ze zijn momenteel op zoek naar een peningmeester en secretaris. Interesse? Mail naar bureau@stichtingzijweg.nl

 

Klik hier voor de hele vacature

 

Op dit moment bestaat het bestuur van Stichting Zijweg uit vijf vrouwen. 

We streven naar een herverdeling van taken zodat het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en  twee algemeen leden; een algemeen lid met het aandachtsgebied fondsenwerving en een algemeen lid met het aandachtsgebied lobby. Het bestuur heeft eind 2015 een strategiedag met elkaar gehad en naar aanleiding van deze dag de taken herverdeeld. 

 

Daarom is het bestuur op zoek naar versterking in de vorm van

en secretaris en een penningmeester

 

We zoeken een secretaris die de bestuursvergaderingen voorbereidt door de agenda op te stellen en die de notulen van de bestuursvergaderingen verzorgt.

De andere taken van de secretaris (zie hieronder) zijn onder de andere bestuursleden en onder een aantal ambassadeurs verdeeld. Het zou fijn zijn als de bestuursvergaderingen voorbereiden en notuleren overgedragen kan worden aan een nieuw bestuurslid. 

Je bent een vrouw en hebt affiniteit met het thema partnergeweld. Ervaringsdeskundigheid is niet vereist voor deze functie, maar wel een pré.

Interesse? Stuur een mail naar bureau@stichtingzijweg.nl

 

We zoeken een penningmeester die maandelijks  aan de ambassadeurs hun vrijwilligersvergoeding overmaakt en andere facturen verzorgt en die het financiële overzicht van Stichting Zijweg heeft en in de gaten houdt. 

Je hoeft zeker geen ervaringsdeskundige te zijn voor deze functie en vrouw-zijn vinden we ook geen vereiste. 

Interesse? Stuur een mail naar bureau@stichtingzijweg.nl

 

 

Het bestuur is gestoeld op collegiale verhoudingen, waarin wordt samengewerkt op basis van de bestuursportefeuilles en waarin de diverse bestuursleden verantwoording afleggen over hun portefeuille over en weer. Het bestuur speelt een bindende en verbindende rol binnen Zijweg, maar opereert op strategisch niveau en vervult daarbij een inspirerende en motiverende rol bij de verdere ontwikkeling naar een ledenorganisatie. Hands on mentaliteit is een vereiste, het bestuur heeft een belangrijke initiërende rol. 

 

Aan de doelstellingen van Stichting Zijweg wordt op regionaal niveau door de ambassadeurs gewerkt. Op landelijk niveau doen de bestuursleden dit. Dat houdt bijvoorbeeld in de stem van Zijweg laten horen op congressen en symposia en de ontwikkelingen volgen t.a.v. de tranisitie en b.v. de vorming van de Veilig Thuis steunpunten. Daar waar mogelijk laat Stichting Zijweg haar stem, visie en missie horen.

 

Bestuur

Het bestuur heeft een duidelijk besturende rol, nl:

  • verantwoordelijk voor opstellen van strategisch meerjarenplan en jaarplan

  • ontwikkeling gezamenlijke visie

  • acquisitie

  • voorstellen vanuit de eigen portefeuille

  • gezamenlijk besluiten nemen aansluitend bij strategie

  • taken delegeren aan de coördinator

  • controleren jaarrekening en jaarverslag

 

Ieder bestuurslid heeft maximaal 1 uitvoeringstaak. 

 

Het bestuur evalueert haar eigen functioneren 1x per jaar.

 

Wij bieden

• Een interessante en uitdagende functie met uitgebreide netwerkcontacten op landelijk niveau;

• Volop mogelijkheden om bestuurlijke en ondernemende kwaliteiten verder te ontplooien;

• Een enthousiast en collegiaal bestuur dat graag de schouders zet onder nieuwe uitdagingen;

• Aansturing van en samenwerking met een professioneel team van ambassadeurs

• Een uitgelezen mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van huiselijk geweld

• Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding en een reiskostenvergoeding

• Bestuurs- en vrijwilligersverzekering

 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar bureau@stichtingzijweg.nl


Uitgebreid zoeken