#caption
Marije Cornelissen, Vrouwenvertegenwoordiger 2016
#caption
Marije Cornelissen, Vrouwenvertegenwoordiger 2016


Maak vrouwen agents of change tegen klimaatverandering

Klimaatverandering en de positie van vrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag benadrukte Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen in de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat klimaatverandering niet iets van de toekomst is maar van nu. Vrouwen moeten toegang krijgen tot kennis, politieke en economisch macht, financiering en besluitvorming.

 

Bekijk hier de video van het statement van Marije Cornelissen (Engels)

 

Marije vertelt in haar statement de verhalen van twee boerinnen. De eerste boerin was Sushila khari uit Nepal. Door extreem weer is haar oogst vernield. Als vrouw is ze verantwoordelijk voor het halen van water, vooral in de winter besteed ze hierdoor uren aan het zoeken van water voor haar familie. De lokale landbouworganisatie biedt kennis over hoe boeren hun strategieën kunnen aanpassen, maar deze kennis is alleen toegankelijk voor mannen. Wat Sushila nodig heeft zijn betrouwbare waterbronnen dicht bij huis en kennis over hoe ze haar veranderende land kan bebouwen. Lees het verhaal van Sushila

 

Een andere boerin die Marije heeft gesproken, is Marielle Gijsbers uit Nederland. Marielle verbouwt bloemen en asperges. Stortregens en hagelstenen zo groot als pingpongballen hebben haar kassen vernield. Ze heeft grote financiële schade en is haar planten verloren. Wat Marielle nodig heeft, is dat dit soort destructief weer een uitzondering blijft, zodat ze haar bedrijf kan opbouwen. Lees het verhaal van Marielle

 

De boerinnen hebben veel gemeen, maar er is één groot verschil. Voor Marielle is het de vraag of de verzekering de kosten dekt van het herbouwen van haar bedrijf. Voor Sushila is het een vraag van leven of dood voor haar familie.

 

“These women farmers show that climate change is not something that will happen in the far future. It is happening now. Climate change is also not something that is happening only in Africa, Asia or South America. It is happening everywhere.“

 

Marije sprak de Algemene Vergadering aan op hun verantwoordelijkheden en beloften. Vorig jaar heeft de AVVN grote beslissingen genomen, de Sustainable Development Goals en de Convention on Climate Change. De AVVN heeft erkend dat klimaatverandering de behangrijkste uitdaging is van dit moment. Voor Sushila heeft de AVVN de belofte gedaan om de toegang tot water te verzekeren evenals de gelijke kansen op goede kennis. Voor Marielle heeft de AVVN in Parijs vorig jaar de belofte gedaan om al het mogelijke te doen om verdere opwarming van de aarde te stoppen.

 

Vrouwen zijn geen slachtoffers. Vrouwen zijn echter oververtegenwoordigd als voedselvoorzieners, boerenknechten, watervervoerders, brandstofverzamelaars en zorgverleners voor de familie, en daarom zijn ze het meest de dupe van klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn vrouwen ondervertegenwoordigd onder landeigenaren, besluitvormers, bank managers en wetenschappers. Zij zijn ondervertegenwoordigd onder degenen die de middelen hebben om klimaatverandering aan te pakken.

 

Marije eindigde haar statement met de woorden: “Het implementeren van de Sustainable Development Goals en de Climate Conventions zal jaren van hard werk betekenen. Sushila, Marielle en alle andere vrouwen, mannen en kinderen verdienen dit.”

 

De volledige tekst van het statement van Marije Cornelissen: Engelstalige versie | Nederlandstalige versie


Uitgebreid zoeken

        
        
       IIW NL 
        
  
     
     
     
     
  
     
  
  
     
 IIW NL