#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption


NVR ondertekent brief over wijziging Wet afbreking zwangerschap

Women on Waves, het Proefprocessenfonds Clara Wichman, de NVR en ondergetekende personen en organisaties hebben een brief aan minister Schippers ondertekend met daar in het verzoek tot intrekking of herziening van het wetsontwerp ter wijziging van de Wet afbreking zwangerschap.

 

Het doel van de wetswijsiging is meer keuzevrijdheid creëren voor vrouwen met een ongewenste zwangerschap inzake de hulpverlener bij het eventueel afbreken van de zwangerschap. Dat doel onderschrijven de organisaties. Echter het plan om de huidige 'overtijdsbehandeling' binnen de wet te trekken en de bevoegdheid tot het uitvoeren van een medicamenteuze zwangerschapsonderbreking te beperken tot enkel huisartsen, zou een hele stap terug zijn. De huisartsen zouden dan persoonlijk een aparte vergunning moeten aanvragen voor een behandeling die zij wellicht een tot drie keer per jaar verrichten. De 'overtijdsbehandeling' valt momenteel juridisch buiten de wet en kan nu dus door de 1e lijns zorg worden voorgeschreven.

 

De organisaties verzoeken de minister om de wetswijziging dan wel in te trekken of te herzien.

 

Klik hier om de hele brief te lezen


Uitgebreid zoeken