#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Brief Tweede Kamer: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg

De NVR heeft samen met andere organisaties, waaronder onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann een brief ondertekend naar de Tweede Kamer over het voorstel om een integraal persoonsvolgend budget in te voeren in de geboortezorg.

 

In een eerdere brief aan de minister heeft de NVR e.a. benadrukt dat keuzevrijheid in de zorg een fundamenteel recht is op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Keuzevrijheid is van groot belang. Een zwangere vrouw moet altijd kunnen kiezen welke zorgverlener ze wil, ook als ze tijdens de zwangerschap wil wisselen. De wijze van bekostiging mag daarin geen belemmering zijn.

 

In deze brief komt de NVR e.a. met het voorstel om een ‘integraal persoonsvolgend budget’ in te voeren in de geboortezorg. Met dit budget wordt de keuzevrijheid van vrouwen gewaarborgd. Met het budget bepaalt de zwangere zelf wie de zorg verleent en waar ze bevalt. In de brief verzoekt de NVR e.a. en o.a. de minister om in gesprek te gaan en om vooruitlopend op het onderzoek naar persoonsvolgende bekostiging geen onomkeerbare beleidsbesluiten te nemen op het terrein van financiering van de geboortezorg.

 

Lees hier de brief

Lees hier het persbericht


Uitgebreid zoeken