#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Verklaring reactie op brief minister OCW inzake studerende moeders

Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders.

 

Zwangere studenten en studerende moeders worden in Nederland belemmerd in de toegang tot het onderwijs en zij hebben beperkte mogelijkheden om een opleiding af te ronden

 

Op 18 september 2015 hebben verschillende instanties waaronder de NVR een brief gestuurd naar Minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Minister Bussemaker heeft in een reactie op 18 januari 2016 haar standpunten over dit onderwerp kenbaar gemaakt. Daarin erkent de minister de problemen rondom zwangere studenten en studerende moeders, maar verwijst vooralsnog naar de verantwoordelijkheid van de verschillende onderwijsinstellingen, het gemeentelijk beleid, de mogelijkheid van individuele klachtprocedures en het bestaan van bijzondere fondsen.

 

Lidorganisatie Studerende Moeders vind het positief dat de dat de minister hierover met de betrokken belangenorganisaties in overleg wil treden, maar ze vinden de  algemene strekking van haar reactie teleurstellend.

 

Momenteel  wordt er onderzoek verricht naar de huidige regelgeving en het beleid van verschillende onderwijsinstellingen betreffende zwangere studenten en studerende moeders en worden er mogelijke juridische stappen overwogen. De onderzoeksresultaten en het gesprek met de minister worden afgewacht in de hoop de minister te kunnen overtuigen dat de voorgestelde maatregelen essentieel zijn voor een structurele aanpak van deze problematiek.

 

Lees hier de hele verklaring


Uitgebreid zoeken