#caption
#caption


Het #womensvoices project - zette geweld tegen vluchtelingen vrouwen en meisjes op de agenda

Van januari tot juni 2016, ontwikkelde de European Women's Lobby (EWL), samen met de Women's Refugee Commission (WRC) en het Europees netwerk van migrantenvrouwen (ENoMW), het #womensvoices project "van conflict naar vrede? Vrouwen en stemmen meisjes 'on the move'.

 

Het #womensvoices project is een uniek en impactvol 5-maanden durende project wat geweld tegen vluchtelingen vrouwen en meisjes op de Europese politieke agenda zette. De NVR heeft gegevens voor het project aangeleverd.


De EWL en haar leden weten uit ervaring en onderzoek dat het Europese en nationale beleid geslacht blind zijn voor de realiteit voor vluchtende vrouwen en meisjes. Het beleid is vooral blind als het gaat om de verschillende vormen van geweld waarmee vrouwen en meisjes worden geconfronteerd in alle stadia van hun vlucht.


De recente toestroom van vluchtelingen naar en in heel Europa hebben het gebrek aan belangstelling en begrip door besluitvormers en de media belicht voor de specifieke situatie van vrouwen en meisjes onderweg. De overgrote meerderheid van de vrouwen en meisjes die naar en door Europa migreren zijn op de vlucht voor conflicten en mannelijk geweld, en zijn op zoek naar een veilige omgeving. Ze krijgen echter te maken met verschillende vormen van mannelijk geweld op hun reis en zien hun mensenrechten geschonden worden in Europa.


De #womensvoices project heeft dan ook tot doel om bewustwording over de situatie van vrouwen en meisjes op de vlucht en reizend door Europa te verhogen. In het bijzonder kijkt het project naar de bescherming risico's waarmee zij worden geconfronteerd op het gebied van geweld van mannen tegen vrouwen, zowel op grond en met betrekking tot de asielprocedures en het beleid.

 

De EWL hoopt dat het #womensvoices project en het raport de dialoog over de kwestie geweld tegen vluchtelingen vrouwen en meisjes laat oplaaien, waarna er actie kan worden ondernomen.

 

Lees hier het verslag over #womenvoices project (Engelstalig)


Uitgebreid zoeken