#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Samenwerken om ambities te verwezenlijken

De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties en alliantiepartners om de positie van de vrouw te versterken. We zetten ons nationaal en internationaal hiervoor in. Met lobbywerk en activiteiten zoals de FEM Talks NL, expertmeetings en Prinsessendag. Tevens laten we onze stem aan de politiek horen, via gevraagde en ongevraagde adviezen en brandbrieven. Wilt u hier aan bijdragen? Ziet u kansen om elkaar te versterken? Neem gerust contact op!


Alternatieve Troonrede basis voor speerpunten in jaarplan NVR
's Middags na de ALV van de NVR op 24 november 2018 werd op basis van de Alternatieve Troonrede met de lidorganisaties besproken met welke speerpunten koepel en lidorganisaties zich de komende jaren sterk en zichtbaar kunnen maken. Lees verder...
Verslag Voorzittersoverleg 9 oktober 2018
Tijdens het overleg in april hadden voorzitters aangegeven meer te willen weten/leren over ‘lobbyen’. Daarom stond dit thema centraal tijdens de werkbijeenkomst van het NVR bestuur en de voorzitters van de lidorganisaties op 9 oktober 2018. Lees verder...
Ambitieuze vrouwen bij elkaar brengen en versterken met mentorschap en inspirerende verhalen
Lidorganisatie Polish Professional Women in the Netherlands Society is een trotse ambassadeur van de Global Mentoring Walk. 4 vragen aan hen over dit inspirerende initiatief en hun betrokkenheid. Lees verder...
Reactie op wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten".
De NVR ondersteunt reacties op wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten" vanuit diverse samenwerkingsverbanden. Lees verder...
Onderzoek Atria volgende stap naar een succesvolle Nieuwe Toekomst
De interventie De Nieuwe Toekomst is erkend en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Lees verder...
Kalender
8
mrt
2019
Int. Vrouwendag
met Clarice Gargard
2
apr
2019
Voorzittersoverleg
25
mei
2019
Alg. Ledenvergadering
3
okt
2019
Voorzittersoverleg
23
nov
2019
Alg. Ledenvergadering

Discussieforum

Doneer nu!

Onze vrouw in New York

Op bezoek bijUitgebreid zoeken