#caption
Drie nieuwe bestuursleden
#caption
Drie nieuwe bestuursleden


De Nederlandse Vrouwen Raad heeft drie nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 21 mei 2016 zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd. De taken van de nieuwe bestuursleden moeten nog worden vastgesteld. Het bestuur van de NVR telt nu in totaal 9 leden.

 

Diana van Dijk

Diana van Dijk heeft zich zowel nationaal als internationaal ingezet voor het maatschappelijk belang. Naast haar werk als afstudeerbegeleider van masterstudenten pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam, is ze veel berokken geweest bij emancipatie initiatieven. Diana is een netwerker pur sang en heeft taken in no time uitgevoerd. Ze is een ondernemend persoon met veel advies- en onderzoekservaring in het sociaal domein. Ze verbindt daarin strategie en beleid met de alledaagse praktijk.

Diana van Dijk is voorgedragen door de VVAO.

 

 

Anouk Creusen

Anouk Creusen is geoloog en werkt al 15 jaar voor Shell in technische functies. Daarnaast is zij getraind om cursussen te geven in het kader het ‘Vrouwen carrière ontwikkel programma’. Ze is resultaatgericht en geniet van het motiveren en coachen van jonge werknemers. Anouk heeft 10 jaar in het buitenland gezeten waar ze veel heeft gewerkt met vrouwennetwerken. Haar kwaliteit, waarmee ze het bestuur wil versterken, is het verbinden van vrouwennetwerken.

Anouk Creusen is voorgedragen door de NVR lidorganisatie GAIA.

 

 

 

 

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit is een bestuurskundige en jurist. Ze is gemeenteraadslid in Haarlem voor de PvdA, waar ze werk, participatie, schooluitval, armoedebeleid en jeugd(zorg) in haar portefeuille heeft. Artie is er van overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken. Een aantal jaren geleden heeft ze in een werkgroep van de PvdA samen met collega’s er voor gezorgd dat geweld tegen vrouwen geagendeerd werd als urgent landelijk thema. Samen kunnen we de problemen zichtbaar maken.

Artie Ramsodit is voorgedragen door Vrouwen in de PvdA (ViP).


Uitgebreid zoeken