#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede wordt opgeheven

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR van 21 mei 2016 maakte voorzitter Tiny Hannink bekend dat de landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede per 31-12-2016 wordt opgeheven.

 

Hieronder is de tekst te lezen waarmee Tiny dit tijdens de Algemene Ledenvergadering aankondigde:

 

Voorzitter Vrouwen voor Vrede Tiny Hannink

Sinds 1979 bestaat Vrouwen voor Vrede landelijk, een spontaan opgezette vereniging, tot stand gekomen door bundeling van plaatselijke Vrouwen Vredes groepen.

 

Helaas is de groep zozeer vergrijsd dat de landelijke groep per 31-12-2016 moet worden opgeheven, het lukt niet meer een landelijk bestuur te formeren. Plaatselijk willen de groepen waar mogelijk doorgaan. De bedoeling is dat het gebeurt onder de paraplu van Vrouwen en Duurzame Vrede, dit is nu nog een Platform, maar binnenkort een vereniging. VDV heeft ook de intentie om de nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede te blijven uitbrengen. Ik heb er een aantal meegebracht. Onze leden/vrouwen, lezen deze erg graag en het zorgt ook voor een band van vrouwen die zo hartstochtelijk de vrede nastreven en in praktijk brengen.

 

Hiermee komt een eind aan een bijzondere vereniging van vrouwen vredeswerk in Nederland. Iemand die Vrouwen voor Vrede van buitenaf heeft leren kennen omschreef de kenmerken als volg

 

* Genderaspect in oorlog en vrede op de kaart gezet.

* Emanciperende functie vooral in jaren '70 en '80: versterking van de rol van vrouwen in politiek protest.      

* Niet alleen verstand ook gevoel inbrengen in politiek protest: Rouw, woede, kracht, verzet en visie.

 

Maar natuurlijk is er veel meer dat Vrouwen voor Vrede kenmerkt, b.v. kort geleden is de website gestart met een Arabische pagina.  http://www.vrouwenvoorvrede.nl    
We zetten er ons voor in, deze in de lucht te houden!     

              

Waarom noem ik dit zo uitgebreid? Juist binnen de Nederlandse Vrouwen Raad moet er begrip zijn, voor de bijzondere plaats en invloed van vrouwen. Als dat in het gewone, vreedzame leven al zo belangrijk is, hoe meer speelt dat dan als er oorlog is. Oorlog is zo destructief, juist dan moeten de vrouwelijke, verzoenende en opbouwende krachten ingezet worden. Beter nog om dit te doen vóórdat het tot een uitbarsting komt. Conflicten in de kiem smoren en zorg voor kinderen en partners, daar ligt toch heel vaak het zwaartepunt voor de vrouwen. Vrouwen voor Vrede heeft zich ook bijzonder ingespannen voor de resolutie 1325, en hoopt hartstochtelijk, dat deze veel meer in praktijk gebracht wordt.

 

Dat begint in het klein, thuis, respectvol en vredig met elkaar (leren) omgaan. Dan respectvol en vredig met elkaar omgaan in de samenleving. Respectvol en vredig in de omgang met buurlanden, met landen met een andere cultuur en samenleving. Vanuit respect voor de ander steeds zoeken naar vreedzame oplossingen bij conflicten.

 

 Nu Vrouwen voor Vrede moet stoppen, hoop ik dat het Vrouwen Vredeswerk verder gaat, niet alleen door vrouwen vredesgroepen, maar door alle vrouwen. Door jullie, vrouwen, die zo’n belangrijke stem hebben in de Nederlandse samenleving.

 

  • Tiny Hannink, vz. Vrouwen voor Vrede.

Uitgebreid zoeken