#caption
#caption


De overeengekomen conclusies van CSW60

Van 14 tot en met 24 maart 2016 vond de 60e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). CSW is het VN-orgaan dat zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid en het hoogste internationale overlegorgaan over de rechten van vrouwen wereldwijd. Het thema van dit jaar was ‘Vrouwen empowerment en de link met duurzame ontwikkeling’.

 

De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. De Agreed Conclusions bevatten een analyse van het thema en een reeks concrete aanbevelingen voor overheden, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. De Agreed Conclusions van dit jaar drukken de sterke inzet uit van lidstaten om prioriteit te geven aan gendergelijkheid, zoals opgenomen in de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling. De commissie heeft de overheden verzocht samenhangende strategieën voor duurzame ontwikkeling voor gengergelijkheid en empowerment van vrouwen te ontwikkelen.

 

Lees hier de Agreed Conclusions van CSW60


Uitgebreid zoeken