#caption
#caption


Kamerbrief over uitkomsten CSW60

Minister Bussemakeer heeft op 21 april 2016 de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de Nederlanse inzet tijdens de 60e sessie van de Commission on the Statius of Women die afgelopen maart in New York plaatsvond. Ook de uitkomsten van de CSW komen in de brief aan bod.

Bussemaker noemt haar inzet voor het tegengaan van (seksueel) geweld tegen vrouwen de prioriteit voor haar deelname aan de CSW. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen begin dit jaar in Keulen en ook gegeven het actuele vluchtelingenvraagstuk, waaruit blijkt dat extra aandacht voor de kwetsbare positie van vrouwen en meisjes nodig is.
De dialoog die hierover tussen EU ministers is gevoerd, wil de minister samen met de Europese Commissie voortzetten.

Zie de brief van minister Bussemaker >>


Uitgebreid zoeken