#caption
#caption


De Nieuwe Toekomst door Bussemaker als voorbeeldproject genoemd tijdens EU side event bij CSW60

Aleid van den Brink, lid van de Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging van de NVR, was in New York bij CSW 60 en bericht over het EU side event dat op 15 maart 2016 in New York werd georganiseerd en waar onder meer minister Bussemaker een van de sprekers was.

De titel van het event was: 'The  elimination  and prevention of all forms of Violence against Women and Girls; why it matters for sustainable development". Ook van andere lidstaten spraken ministers over ontwikkelingen in hun land op dit gebied.

"De eerste dagen van CSW zijn altijd heel druk, na het overwinnen van de wachtrij om in het UN gebouw te komen, volgde een geduw en gedrang om in deze zaal te komen, hij was al overvol. Aan belangstelling voor dit thema dus geen gebrek! Omdat ik het niet wilde missen nam ik genoegen met een zitplaats op de grond achter de rij stoelen van de sprekers...

Na introductie van het thema vanuit UN Women kwam minster Bussemaker het eerst aan het woord: zij sprak over de verbinding tussen geweld tegen vrouwen en economische onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is een beschermende factor. De minister lichtte toe hoeveel vrouwen in Nederland niet economisch zelfstandig zijn. Mannen controleren ook de financiën van hun vrouwen. Minister Bussemaker wil - ook daarom -  economische onafhankelijkheid stimuleren.

Als concreet voorbeeld noemde minister Bussemaker: "het project De Nieuwe Toekomst" en legde uit uit hoe dit programma werkt. Ze vertelde dat de resultaten heel goed zijn en dat meer dan de helft van de vrouwen werk heeft gevonden.
Ook vertelde ze dat dit programma breder zal worden toegepast en dat het wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Federatie Opvang en NVR.
Zie een uitgebreid verslag van de inleiding van minister Bussemaker >>

Daarna volgden bijdragen vanuit onder meer Oostenrijk (nieuwe wetgeving op gebied van seksueel geweld), Zuid Afrika (meer gespecialiseerde voorzieningen), Mexico, Tunesië , en de EU."

Aleid van den Brink is directeur van de Blijf Groep


Uitgebreid zoeken