#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen

De huidige hervorming van de geboortezorg en de invoering van een integraal verzekeringstarief voor de zwangerschap en de baring in 2017 leveren een gevaar op voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dit schrijven onder andere het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de Nederlandse Vrouwen Raad aan minister Schippers van VWS. De minister wordt opgeroepen het te bezinnen en gedegen onderzoek te doen alvorens het hele systeem op de schop wordt gedaan.

“Nog niet lang geleden waren er voorstellen om de Nederlandse Geboortezorg op de werelderfgoedlijst van UNESCO te zetten, en korte tijd later, na één negatieve vergelijkende studie ten aanzien van de perinatale sterfte, moet het hele systeem weg zonder dat duidelijk is wat de relatie is tussen ons geboortezorg systeem en de uitkomsten van deze studie”, zegt Anniek de Ruijter, voorzitter van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Het Proefprocessenfonds vreest dat er te weinig is gekeken naar de belangen van vrouwen bij het maken van de nieuwe plannen. Zo zal het veel moeilijker gaan worden om van verloskundige of ziekenhuis te wisselen. De protocollen van hoe de vrouw 'moet' baren worden ook strenger, en de speelruimte voor zorgverleners om tegemoet te komen aan de wensen van de zwangere worden steeds geringer. Het Proefprocessenfonds maakt zich ook zorgen over de willekeur die gecreëerd zal worden door de hervormingen grotendeels aan de regio’s over te laten. Volgens het fonds moet een aantal elementen in een hervormd systeem in elke regio worden gegarandeerd, zoals in elk geval het respect voor de zelfbeschikking van vrouwen, alternatieven voor ziekenhuis zorg (zoals de thuisbevalling of midwife-led care medium risk faciliteiten) en gemakkelijke toegang tot een breed scala aan pijnbestrijdingsmiddelen.

Het oude stelsel rond geboortezorg kan zeker verbetering gebruiken, maar er zijn geen redenen om het systeem dat we nu hebben volledig om te gooien. De plannen komen overhaast over, terwijl er niet is gekeken naar de wensen en zelfbeschikkingsrechten van vrouwen. De ondertekenaars van de brief trekken daarom aan de bel en gaan ervan uit dat de minister serieus naar de zorgen zal kijken.

Zie de volledige tekst van de brief aan minister Schippers >>

 


Uitgebreid zoeken