#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Twee nieuwe lidorganisaties voor de NVR

De NVR is verheugd om weer twee nieuwe organisaties in haar ledenbestand te mogen opnemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017 werden Vrouw Aktief en Platform Zijn van harte als lid welkom geheten.

Gertrud van der Lee van Vrouw AktiefVrouw Aktief  is voortgekomen uit de KVO afdeling Son, een vrouwenvereniging die vanaf 1939 aktief was. Sinds 1 januari 2015 is deze afdeling zelfstandig verder gegaan als Vrouw Aktief omdat de landelijke KVO ophield en ging fuseren met Vrouwen van Nu. Bij stemming kozen de leden van KVO afdeling Son voor een zelfstandig verdergaan. (Op de foto Gertrud van der Lee van Vrouw Aktief)

Vrouw Aktief  biedt vrouwen een ontmoetingsplaats voor persoonlijke ontplooiing en bewustwording en dat kan ook al gewoon bij een gezellige informatieve bijeenkomst. Ook probeert Vrouw Aktief ieder seizoen aandacht te besteden aan een van de plaatselijke middenstanders om kennis te gaan maken.
Vrouw Aktief verbindt mensen, prikkelt en inspireert tot optimisme, tot positieve krachtige vrouwen. Vrouw Aktief wil inspireren tot ‘goedleven’. Het motto van deze organisatie is: Wij van Vrouw Aktief ‘zijn samen vrouw.

Meer informatie: www.vrouwaktief.nl, www.facebook.com/vrouwaktief, www.twitter.com/vrouwaktief

Selma Ablak van Platform ZijNPlatform ZijN is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van 7 lokaal opererende stichtingen: Rosarium, Camellia, Impress, Acacia, Orchidee en Pearl. De stichtingen zijn ontstaan vanuit de gedachte dat de vrouw een cruciale rol speelt in het positief beïnvloeden van de samenleving. (Op de foto Selma Ablak van Platform ZijN)

Platform ZijN bouwt aan een sterke maatschappelijke positie van vrouwen en streeft naar een meer gelijkwaardige en inclusieve samenleving. ZijN signaleert, agendeert en adviseert over actuele onderwerpen rondom vrouwen in de Nederlandse samenleving. Hiernaast werkt ZijN met haar lokale vertegenwoordigingen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hanteert de organisatie de Triple-A: creëren van bewustwording (Awareness), aanzetten tot actie (Action) en inspireren tot pleitbezorging (Advocacy).
De thema’s waar Platform ZijN op focust zijn: gendergelijkheid, werk, participatie & verbinding, vrede & veiligheid.

Meer informatie:  www.platformzijn.nl, www.facebook.com/PlatformZijN, www.twitter.com/PlatformZijN

 

 

 


Uitgebreid zoeken