#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Nabestaandenpensioen kortingsregeling

De Hoge Raad heeft op 18 december 2015 uitspraak gedaan over de mogelijkheden die een pensioenfonds heeft om een - voor vrouwen discriminatoire - kortingsregeling toe te passen. Het Proefprocessenfonds had samen met een aantal andere organisaties, waaronder de NVR, een verzoek gedaan aan de Procureur-Generaal om cassatie in het belang der wet in te stellen. De Procureur-Generaal heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. 

Aan de orde was een nabestaandenpensioen bij het ING Pensioenfonds. Het pensioenfonds hanteerde een kortingsregeling voor het geval de echtgenoot of partner van de deelnemer meer dan tien jaren jonger zou zijn dan de deelnemer. Het College voor de Rechten van de Mens had al uitgemaakt dat deze kortingsregeling ongeoorloofd indirect onderscheid naar geslacht oplevert. Vrouwen zijn immers vaak (veel) jonger dan hun mannelijke echtgenoot dan andersom en worden dus veel vaker benadeeld door deze kortingsregeling. Ook de Hoge Raad kijkt kritisch naar de kortingsregeling.


Uitgebreid zoeken