#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Zelfstandigheid van ouderen bedreigd

Op de website van ANBO lazen we onlangs het volgende: ANBO is “voorstander van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO.”

OVN-NL (Oudere Vrouwen Netwerk Nederland) keurt dit standpunt ten stelligste af. Wij behoren tot de generatie die heeft gevochten voor de emancipatie van vrouwen, niet alleen van jongere vrouwen maar ook van oudere vrouwen. Sociale wetgeving zoals de AOW en de AWBZ hebben ouderen rechten gegeven waardoor zij niet meer afhankelijk behoefden te zijn van familie of liefdadigheid. Wanneer gemeenten sociale netwerken van cliënten gaan vastleggen zal de consequentie zijn dat zij het relatiemanagement van ouderen over gaan nemen en familieleden en andere relaties onder druk zullen zetten om hulp te verlenen. Wanneer deze naasten dat niet uit zichzelf doen of naar de mening van de gemeente onvoldoende doen.

OVN-NL is van mening dat wij zelf moeten kunnen bepalen of wij iets en zo ja, wat wij aan onze relaties vragen. Dit heeft immers alles te maken met persoonlijke verhoudingen, die dikwijls heel gevoelig liggen. Gemeenten moeten daar buiten blijven.
Langzaam maar zeker worden de rechten van ouderen vervangen door gunsten. Gunsten die wij moeten vragen aan familie en andere naasten en ten lange leste ook aan de gemeente, die niet altijd even hulpvaardig blijkt.
De participatiesamenleving verandert in haar tegendeel als de mogelijkheid tot eigen regie verdwijnt. OVN-NL vindt deze ontwikkeling zeer onwenselijk.

Over OVN-NL
Het Oudere Vrouwen Netwerk Nederland is een netwerk van oudere vrouwen die afkomstig zijn uit ouderenorganisaties en (organisaties van vrouwen) uit etnische minderheidsgroepen in Nederland. OVN-NL behartigt de belangen van oudere vrouwen in Nederland en in de Europese Unie en doet dit op basis van haar ervaring en expertise met betrekking tot gender en leeftijd.

Meer informatie: www.ouderevrouwennetwerk.nl

 


Uitgebreid zoeken