#caption
Aandacht voor vrouwen op het platteland
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


Onderzoeksrapport over vrije tijd, tijdsdruk en de arbeidsduur bij vrouwen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Sociaal Cultureel Planbureau en Atria de opdracht gegeven voor het onderzoek: ‘Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de arbeidsduur van vrouwen’. Het resultaat van dit onderzoek heeft minister Bussemaker op 8 maart 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden.

De relatie tussen vrije tijd, tijdsdruk en arbeidsparticipatie staat centraal in dit rapport. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
• Vrouwen hebben evenveel vrije tijd als mannen;
• Vrouwen voelen zich vaker gejaagd en voelen meer tijdsdruk;
• De vrije tijd van vrouwen is meer versnipperd en ze brengen die voor een groter deel door in aanwezigheid van kinderen;
• Vrouwen blijken ook in hun in hun vrije tijd meer gericht op wensen en welzijn van anderen;
• Vrouwen zonder jonge kinderen zouden zich minder druk voelen en meer willen werken, als hun vrije tijd minder versnipperd zou zijn;
• Drukke vaders van jonge kinderen willen minder werken.

De onderzoeksresultaten worden tijdens een in april 2016 te houden expertmeeting besproken om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen vrije tijd en het aantal uren arbeidsdeelname van vrouwen. Een hoger aantal arbeidsuren is van belang voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. De resultaten van het onderzoek en de expertmeeting worden meegenomen in het project Kracht on Tour en in de voorbereiding op de arbeid- en zorgbijeenkomst die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2016 organiseert.

Download het rapport >>
 


Uitgebreid zoeken

              
             GWI          
                 
    WMNL          
           
     
    WMNL 
     
 GWI