#caption
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


Verzoek aan Asscher en Bussemaker: pleit in EPSCO voor bindende strategie gelijkheid m/v

De NVR heeft samen met de European Women’s Lobby (EWL) ministers Asscher en Bussemaker verzocht in de EPSCO vergadering (= de vergadering van de ministers van Sociale Zaken van de EU) te pleiten voor een stevige en door de Europese Commissie (EC) vastgestelde Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Inmiddels is bekend dat de actie succesvol is geweest en dat inderdaad een bindende strategie voor gelijkheid m/v is vastgesteld door de ministers.


NVR en EWL waren ernstig bezorgd over de aankondiging tijdens de EC Advisory Committee on Equal opportunities op 26 november 2015 van het voornemen van de EC om geen nieuwe strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen voor de periode vanaf 2016 vast te stellen, maar slechts een werkdocument voor te leggen. Een werkdocument is louter een achtergronddocument, terwijl een strategie wordt besproken en aangenomen door de EC en de Europese instituties bindt om actie te ondernemen.

In juni 2015 heeft een groot aantal ministers verantwoordelijk voor gendergelijkheid, een gezamenlijke brief naar Commissaris Jourova gezonden, waarin zij oproepen tot een nieuwe strategie. Het Europees Parlement heeft in diezelfde maand een standpunt ingenomen over een EU Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen, waarin dezelfde oproep aan de EC wordt gedaan.

NVR en EWL hebben de ministers gevraagd in de EPSCO vergadering van 7 december 2015 de vorm van een werkdocument af te wijzen, en de EC te verzoeken een bindende en omvattende EU Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen van 2016 tot 2020 vast te stellen.

Zie de brief >>

 
 


Uitgebreid zoeken