#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Nieuwe NVR lidorganisatie: Dona Daria

Tijdens de Algemene vergadering van de NVR op 19 november 2015 werd Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie, als nieuwe lidorganisatie verwelkomd.

Dona Daria is aanspreekpunt in Rotterdam voor professionals, (deel-)gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. Van oudsher organiseert Dona Doaria cursussen, themabijeenkomsten en workshops voor vrouwen, mannen en jongeren in een achterstandspositie. Sinds 2012 ligt de nadruk van het werk op de overdracht van expertise aan iedereen die werkt met groepen vrouwen, mannen en jongeren in een achterstandspositie. Daarnaast richt Dona Daria zich op het versterken van het netwerk van organisaties in Rotterdam en daarbuiten die zich met emancipatie bezighouden en zorgt ervoor dat emancipatie op de politieke agenda blijft.

Dona is Zuid-Europees voor gerespecteerde vrouw. Daria is een Arabische voornaam die staat voor kennis en leren. In de naam en de organisatie Dona Daria komen vrouwen uit verschillende culturen samen. Dona Daria ontstond in 2006 uit een fusie van vijf migrantenvrouwenorganisaties en het Rotterdamse Vrouwenhuis.

De benoeming van Dona Daria tot Kenniscentrum Emancipatie in 2012, volgde op jarenlange ervaringen met het uitvoeren van emancipatie ondersteunende activiteiten èn het delen van expertise die al doende is opgedaan.

Meer informatie: www.donadaria.nl.


Uitgebreid zoeken