#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


NVR uit teleurstelling over uitkomst EPSCO vergadering

In een brief aan ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) heeft de NVR haar teleurstelling laten blijken over de uitkomst van de EPSCO vergadering van 7 december 2015. In deze vergadering van de Raad van ministers van Sociale Zaken is opnieuw geen consensus bereikt over het voorstel voor een EU richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. De NVR betreurt dat eens te meer omdat Nederland daarbij nog steeds tot de blokkerende minderheid behoort.

De NVR vindt het teleurstellend dat Nederland haar bezwaar tegen de zgn. quota richtlijn niet heeft willen laten vallen, en dat in het Nederlandse beleid nog steeds wordt afgezien van het invoeren van een vrouwenquotum met sancties op het niet nakomen daarvan. Het is prima dat minister Bussemaker, inmiddels ook samen met de werkgeversorganisatie VNO/NCW, maatregelen heeft genomen om de zelfregulering te bevorderen, maar dit beleid  levert jaar na jaar veel te weinig op. Zoals in het rapport van de Monitoring Commissie van september 2015 is geconcludeerd is nu één op de tien bestuurders en commissarissen vrouw terwijl dat één op de drie had moeten zijn.  

Krachtiger maatregelen zijn nodig. Een vrouwenquotum mag dan een ‘paardenmiddel’ zijn dat ‘niet past bij de Nederlandse cultuur’, zoals minister Bussemaker in een van haar Kamerbrieven stelt, maar voorbeelden in andere Europese landen laten zien dat het wel een doeltreffend middel is. En doeltreffendheid is wat de NVR betreft nu hard nodig. Vrouwen wachten al zo lang.

De NVR noemt het onbestaanbaar dat minister Bussemaker voornemens is volgens haar brief van 16 november 2015 aan de Tweede Kamer, om de streefcijferbepaling nog maar eens vier jaar te verlengen en het na te streven percentage vrouwen aan de top van bedrijven zelfs te verlagen naar 20%. Dat is een dubbele beloning voor ongewenst gedrag van bedrijven die het in de Wet Bestuur en Toezicht genoemde streefcijfer van 30 procent bij lange na niet waarmaken en waarvan 90% zelfs niet eens uitlegt in hun jaarverslag waarom.

De teleurstellende uitkomst van de EPSCO vergadering van 7 december 2015 heeft tot gevolg dat de onderhandelingen over de quota richtlijn nu verder zullen gaan onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU, dat per 1 januari 2016 ingaat. Nederland kan dus een beslissende rol gaan spelen op dit belangrijke dossier dat in de top drie staat van de prioriteitenlijst van de Europese Commissie.

De NVR wil daar graag een bijdrage aan leveren, en hoopt op een constructieve dialoog met beide ministers daarover.

Zie de volledige tekst van de brief >>

 

 

 


Uitgebreid zoeken