#caption
Viering NVR 120 jaar
#caption


Agenda voor de Toekomst zet vrouwenrechten op de kaart

In aanloopnaar de internationale viering van het twintigjarig bestaan van het Beijing Platform voor Actie op 26 september 2015 presenteerde Gelijk=Anders op 21 september de Agenda voor de Toekomst: van 2015 naar 2025. VN Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar overhandigde tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort de Agenda voor de Toekomst: aan Kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Ingrid du Caluwé (VVD) en Pia Dijkstra (D66). 

Eerder, tijdens een bezoek aan de premier in Het Torentje, overhandigde Irene Hemelaar de Agenda voor de Toekomst ook al aan Mark Rutte.


In de Agenda voor de Toekomst formuleert Gelijk=Anders tien ambities op het gebied van gelijke rechten van mannen en vrouwen die ze in 2025 nationaal en internationaal bereikt wil zien. In de Agenda komt naar voren dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen noodzakelijk zijn om vrouwen een stem te geven in de oplossing van mondiale problemen over o.a. vluchtelingen, radicalisering en extremisme. De rol van vrouwen blijkt namelijk cruciaal.

Gelijk=Anders is een breed samenwerkingsverband van organisaties, waaronder ook de NVR,  dat zich inzet om de internationale en nationale (politieke) agenda op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten te beïnvloeden.

In de agenda staan de eisen voor vrouwenrechten wereldwijd. Gelijke lonen, recht op politieke participatie, het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes en recht op lichamelijke zelfbeschikking. Veel van de afspraken zijn in de afgelopen 20 jaar gerealiseerd. Maar de inzet op resterende afspraken is noodzakelijk.

De rol van vrouwen in de oplossing van mondiale problemen
Vrouwen worden op dit moment nog te weinig betrokken bij vredes- en veiligheidsbesprekingen en wederopbouwprocessen. Volgens Gelijk=Anders kunnen vrouwen een cruciale rol spelen in een deel van de oplossing voor mondiale problemen. VN Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar: “Het zijn vooral vrouwen die zich in Nederland en Arabische landen verzetten tegen extremisme. De eerste anti-IS demonstraties in Libië zijn bijvoorbeeld door meisjes en vrouwen georganiseerd”. Ook op het gebied van duurzaamheid spelen vrouwen een cruciale rol: Zo is 70 procent van de kleine boeren in Afrika vrouw, maar hebben zij nog geen 15 procent van de landrechten in handen. Hemelaar: “Als zij dezelfde toegang zouden hebben tot natuurlijke bronnen, gereedschap en financiële middelen als mannelijke boeren, zou de honger in de wereld met 16 procent zijn teruggebracht”.

Naast bovengenoemde 2 thema’s heeft de Agenda voor de Toekomst nog 8 andere ambities op verschillende thema’s geformuleerd die ze in 2025 wil hebben bereikt. Zie de Agenda voor de Toekomst >> 

Gelijk=Anders
Gelijk=Anders is een samenwerkingsverband, bestaande uit maatschappelijke organisaties, platforms, netwerken en allianties in Nederland. Gelijk=Anders houdt zich onder andere bezig met de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, genderrechtvaardigheid, mannenemancipatie, gezondheid en reproductieve rechten, vrede en veiligheid, gender gerelateerd geweld, diversiteit en discriminatie en arbeid en migratie.

Meer informatie: www.gelijkisanders.nl

Zie ook de berichtgeving op deze website over het Gelijk=Anders Festival >> 

 

 


Uitgebreid zoeken