#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Geweld tegen vrouwen


Huiselijk geweld melden via apotheek
Met het codewoord masker 19 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld bij de apotheek melding doen van huiselijk geweld. Ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Meer informatie...
Update over aanpak huiselijk geweld in brieven De Jonge aan Tweede Kamer
In de uitgebreide brieven aan de Tweede Kamer met een update over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 schrijft minister Hugo de Jonge ook steeds over de aanpak van huiselijk geweld. Meer informatie...
Professionals, blijf in contact met kwetsbare gezinnen
In een interview op het online platform Zorg & Welzijn roept Majone Steketee, bijzonder hoogleraar intergenerationele overdracht van huiselijk geweld, professionals op in contact te blijven met kwetsbare gezinnen. Meer informatie...
Maatregelen om huiselijk geweld in crisis beter te signaleren
Om een toename van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis tegen te gaan, start het kabinet een voorlichtingscampagne voor slachtoffers en andere betrokkenen. Meer informatie...
Landelijke coördinatie aanpak huiselijk geweld gewenst
Brancheorganisatie Valente pleit voor een landelijke coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld tijdens maar ook na de Coronacrisis. Huiselijk geweld moet een volwaardig aandachtspunt zijn van de nationale strategie om het Coronavirus te bestrijden. Meer informatie...
Bescherming tegen huiselijk geweld moet onderdeel zijn van Corona-aanpak
Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld moet onderdeel zijn van de nationale strategie om het Coronavirus te bestrijden vindt het College voor de Mensenrechten. Meer informatie...
Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld
VICE Nederland, feministisch platform De Bovengrondse en Landelijk Netwerk Veilig Thuis slaan met een campagne de handen ineen om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tijdens de COVID19-crisis. Meer informatie...
Zorgen over toename huiselijk geweld door isolatie
"Juist nu we thuis moeten blijven, dreigt huiselijk geweld", aldus de Blijf Groep. Meer informatie...
Zoveelste femicide leidt in Turkije tot publiek protest
Medio augustus werd in Turkije een moeder voor de ogen van haar dochter door haar ex-man doodgestoken. Dit zoveelste geval van femicide is in Turkije aanleiding voor een omvangrijk publiek protest. Vrouwenorganisaties zijn een social media campagne gestart waarin het belang wordt onderstreept van de Istanbul Conventie. Meer informatie...
Nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk
De ILO heeft op 21 juni 2019 een nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk aangenomen. Een veilige werkplek vergroot sociale gelijkheid en daarmee de toegang van vrouwen tot werk en de economische zelfredzaamheid van (financieel kwetsbare) vrouwen in Nederland. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken