#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Geweld tegen vrouwen


NVR Voorzittersoverleg: Campagne Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen
Tijdens het NVR voorzittersoverleg stond de Campagne voor een Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen in de spotlight. Lees welke materialen ontwikkeld zijn voor (vrouwen)organisaties om deel te nemen in de campagne en 40.000 handtekeningen te verzamelen voor de petitie. Meer informatie...
Petitie:Stop Geweld tegen Vrouwen. Nationale Coördinatie noodzakelijk.
Doe mee. Teken en deel! Meer informatie...
Campagne voor Nationaal Coordinator Geweld tegen Vrouwen in NL
De Nederlandse Vrouwen Raad host op 19 mei een High Level Expertmeeting om te komen tot een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, beleidsfunctionarissen en parlementsleden die de noodzaak van een Nationaal Coordinerend Orgaan 'Violence Against Women' bekrachtigen. Meer informatie...
Huiselijk geweld melden via apotheek
Met het codewoord masker 19 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld bij de apotheek melding doen van huiselijk geweld. Ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Meer informatie...
Update over aanpak huiselijk geweld in brieven De Jonge aan Tweede Kamer
In de uitgebreide brieven aan de Tweede Kamer met een update over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 schrijft minister Hugo de Jonge ook steeds over de aanpak van huiselijk geweld. Meer informatie...
Professionals, blijf in contact met kwetsbare gezinnen
In een interview op het online platform Zorg & Welzijn roept Majone Steketee, bijzonder hoogleraar intergenerationele overdracht van huiselijk geweld, professionals op in contact te blijven met kwetsbare gezinnen. Meer informatie...
Maatregelen om huiselijk geweld in crisis beter te signaleren
Om een toename van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis tegen te gaan, start het kabinet een voorlichtingscampagne voor slachtoffers en andere betrokkenen. Meer informatie...
Landelijke coördinatie aanpak huiselijk geweld gewenst
Brancheorganisatie Valente pleit voor een landelijke coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld tijdens maar ook na de Coronacrisis. Huiselijk geweld moet een volwaardig aandachtspunt zijn van de nationale strategie om het Coronavirus te bestrijden. Meer informatie...
Bescherming tegen huiselijk geweld moet onderdeel zijn van Corona-aanpak
Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld moet onderdeel zijn van de nationale strategie om het Coronavirus te bestrijden vindt het College voor de Mensenrechten. Meer informatie...
Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld
VICE Nederland, feministisch platform De Bovengrondse en Landelijk Netwerk Veilig Thuis slaan met een campagne de handen ineen om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tijdens de COVID19-crisis. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken