#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Zwangerschapsuitkering zelfstandige ondernemers

Minister Asscher heeft in een brief laten weten niet te zullen voldoen aan de eisen die het Comité voor de naleving van het VN Vrouwenverdrag aan de Nederlandse Regering heeft gesteld. In 2014 beval het Comité de Nederlandse Staat zelfstandigen die geen aanspraak konden maken op een zwangerschapsuitkering, schadeloos te stellen.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann beraadt zich nader over juridische en politieke vervolgstappen en is daarover in overleg met de FNV en de Vereniging voor Vrouw en Recht. 

Overzicht proefprocedure

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken