#caption
Marije Cornelissen, Vrouwenvertegenwoordiger 2016
#caption
Marije Cornelissen, Vrouwenvertegenwoordiger 2016


Marije Cornelissen als Vrouwenvertegenwoordiger in 2016 naar de VN

Vrouwen en Duurzame Ontwikkeling, dat is het thema waarover Marije Cornelissen regeringsleiders in de Verenigde Naties volgend jaar gaat toespreken. Als Vrouwenvertegenwoordiger zal zij in oktober 2016 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene  Vergadering van de VN. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) heeft Marije Cornelissen daartoe voorgedragen.

Met haar thema sluit Marije aan bij een belangrijk agendapunt van de 60e Commission on the Status of Women die in maart 2016 in New York plaatsvindt: Women’s empowerment and its link to sustainable development. 2016 is bovendien het jaar nadat de Sustainable Development Goals, de verklaring voor financing for development en het nieuwe klimaatverdrag zijn vastgesteld. Marije Cornelissen: “Nu worden de investeringen en indicatoren voor de implementatie ervan vastgesteld, en daarbij mogen vrouwen niet uit de boot vallen.”

“Klimaatverandering is niet alleen iets om tegen te houden voor de toekomst, de gevolgen ervan zijn ook nu al merkbaar; woestijnvorming, ontbossing, watertekorten, overstromingen, zure regen, natuurrampen. Vrouwen worden daar het meest door geraakt. Zij zijn in de meeste landen degenen die zorgen voor voedsel, water en brandstof voor hun families. Zij zijn degenen die extra kwetsbaar zijn in natuurrampen en vluchtelingenstromen. Echter, onder degenen die de kennis en macht hebben om klimaatverandering het hoofd te bieden: politici, academici en ondernemers, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.”

Marije Cornelissen (1974) was tot 2014 - gedurende 5 jaar - lid van het Europees Parlement. Momenteel is zij niet meer politiek actief, maar werkzaam als internationaal expert op het gebied van mensenrechten bij de Raad van Europa en als gastdocent en trainer.

Voor de voorbereiding van haar statement in oktober in New York gaat Marije Cornelissen in 2016 actief op pad: gesprekken voeren met vrouwenorganisaties, de milieubeweging, Europese en internationale politici en organisaties, werkbezoeken afleggen, en debatten stimuleren. “In mijn statement voor de VN wil ik verhalen van vrouwen verbinden met de beloften die landen in de VN gemaakt hebben. Ik wil op zoek naar deze verhalen, en ondertussen een diepere kennis opdoen over waar de schoen wringt; gebrek aan financiering, kennis, wetgeving, of een mismatch tussen die drie? Ook wil ik meningen en inbreng verzamelen van actieve en betrokken vrouwen in Nederland, om een echte vertegenwoordiger van vrouwen in Nederland te kunnen zijn.”

Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1945 maakt ieder jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Nederlandse Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nederland is hiermee uniek en leidend in de wereld. De VN Vrouwenvertegenwoordiger wordt van oudsher geselecteerd en begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad (www.nederlandsevrouwenraad.nl/OnzeVrouwinNewYork).

 

 

 


Uitgebreid zoeken