#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption


Alimentatiewet


Voortgang initiatiefwet Partneralimentatie.
Via onze lidorganisatie WOUW, de voortgang over initiatiefwet Partneralimentatie. Meer informatie...
Oproep brief sturen initiatiefwet herziening partneralimentatie
In de Algemene Ledenvergadering heeft Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW de actie over de inintatiefwet herziening partneralimentatie uitgelegd. Zij roept de lidorganisaties op om een brief te sturen. Meer informatie...
Website EconomischZelfstandig.nl
Op 5 november is de website gelanceerd van de Studiegroep Economisch Zelfstandig, ontstaan vanuit de NVR. Tegelijkertijd is Vrouwen van Nu een 10 daagse campagne op dit thema gestart. Aanleiding is de onlangs ingediende initiatiefwet Herziening Partneralimentatie. Meer informatie...
Wetsontwerp Partneralimentatie maakt vrouwen minder afhankelijk van ex-partner maar meer van overheid
De NVR vreest dat de realisering van het wetsontwerp voor Partneralimentatie dat in juni bij de Raad van State is ingediend, leidt tot meer gescheiden vrouwen in de bijstand i.p.v. meer financieel onafhankelijke vrouwen, zoals de bedoeling van de indieners is. Meer informatie...
De Wet op de Partneralimentatie verandert
Op 19 juni is door de VVD, PvdA en D66 een Initiatiefwet Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. De NVR beraadt zich op een mogelijke reactie. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken