#caption
#caption


De Wet op de Partneralimentatie verandert

Op 19 juni 2015 is door de VVD, PvdA en D66 een Initiatiefwet Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. Deze partijen willen de wet aanpassen aan deze tijd en beogen daarmee meer vrouwen hierdoor aan te zetten om economisch zelfstandig te zijn. 

Belangrijke veranderingen die worden  voorgesteld zijn:

• De grondslag om partneralimentatie toe te kennen verandert. Het uitgangspunt is niet meer “de plicht om de partner te onderhouden, ook na het huwelijk” maar  “het bieden van een compensatie voor de achterstand op de arbeidsmarkt” oftewel: het verlies aan verdiencapaciteit. 

• De duur van de partneralimentatie wordt verkort van maximaal 12 jaar in de huidige wet naar maximaal 5 jaar in de nieuwe wet. Dit hangt samen met het uitgangspunt dat “een ieder in zijn/haar levensonderhoud dient te voorzien”. De partneralimentatie stopt sowieso bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor:
A. Partners uit een zeer langdurig, traditioneel huwelijk. De leeftijd van de niet verdienende partner maakt het te moeilijk om alsnog kunnen voorzien in eigen onderhoud;
B. Partners met kinderen die ten tijde van de scheiding jonger dan 12 jaar zijn.

• Eventuele nieuwe partners na de scheiding hebben geen invloed meer op de hoogte van de partneralimentatie. Dit hangt samen met het feit dat de betaling een compensatie is voor de achterstand op de arbeidsmarkt die tijdens het huwelijk is opgelopen.

Zie hieronder voor de volledige tekst van het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting alsmede de geleidebrief.

De NVR beraadt zich op een mogelijke reactie op deze initiatiefwet. De lidorganisaties worden hierover benaderd.

Geleide brief l Voorstel van wet l Memorie van Toelichting

 


Uitgebreid zoeken

     
     
     
 IIW NL    
              
  
     
        
     
     
  
  
        
     
     
     
        
    IIW NL