#caption
#caption


Gelijk=Anders festival en Agenda voor de Toekomst

Dorenda GertsDe NVR was, met een aantal lidorganisaties, zichtbaar en hoorbaar aanwezig op het Gelijk=Anders festival dat zaterdag 27 juni 2015 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam plaatsvond. 
Vrouwen en mannen gaven te kennen meer gendergelijkheid te willen en af te willen van stereotypering, van geweld en dwang tegen meisjes en vrouwen en voor vrije keuzes te zijn voor iedereen met wie ze willen omgaan of willen trouwen. Vrouwen en vrouwenorganisaties moeten meer stem krijgen als het gaat om de toekomst van de wereld.

Het Gelijk=Anders festival werd georganiseerd omdat het dit jaar 20 jaar geleden is dat een revolutionair akkoord voor vrouwenrechten wereldwijd werd gesloten: het Beijing Platform for Action. Een geweldige stap vooruit: er werden afspraken gemaakt over gelijk loon, recht op werk, op onderwijs, politieke participatie en het tegengaan van geweld. Met succes; inmiddels is er wereldwijd grote vooruitgang geboekt.
En er is nog een wereld te winnen. Vrouwen wereldwijd doen 2/3 van het werk, maar verdienen slechts 10% van het wereldinkomen en hebben 1% procent van alle bezittingen in handen.
Hoe staan we er nu voor; in Nederland en in ontwikkelingslanden?

Jitske FlietstraIn september maken we de balans op. Een enthousiaste alliantie van organisaties en netwerken die zich richten op vrouwenrechten en gendergelijkheid, zowel in Nederland als in het buitenland. Van Hivos en Mama Cash tot Wo=Men, Women Inc, Atria en de Nederlandse Vrouwen Raad. Van vrouwen in Syrië tot in Amsterdam Noord.

Het doel is: een permanente campagne voor vrouwenrechten in Nederland en daarbuiten. Eerste stap was het Gelijk=Anders festival met Zarayda Groenhart, activistes uit Libie en Syrie, minister Ploumen en talloze workshops over o.a. mannenemancipatie, sport, radicalisering hier & daar, sexuele gezondheid, LGBTQ & meer.

Het resultaat is een gezamenlijke Agenda voor de Toekomst, 20 jaar na Beijing. 10 punten voor vrouwenrechten in Nederland en ontwikkelingslanden. Met tips en ideeën voor de politiek maar vooral aan ons allen: burgers, consumenten, werkgevers & werknemers.

Op 21 september 2015 wordt de gezamenlijke agenda in Nieuwspoort gepresenteerd en aangeboden aan de politiek. Een eerste blik op de thema’s die terugkomen in de Agenda kunt u vinden op de website www.gelijkisanders.nl.


Uitgebreid zoeken