#caption
#caption


Istanbul Conventie

De Raad van Europa heeft verschillende voorlichtingspublicaties uitgebracht over de Istanbul Conventie: Factsheet l Leaflet ! FAQ's. De tekst van het verdrag zelf vindt u HIER (Council of Europe Treaty Series - No. 210).


Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Eind oktober is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. ​52 organisaties, waaronder de NVR, hebben deze rapportage ondertekend. Meer informatie...
Rapportage Verdrag van Istanbul
Op 6 september heeft minister De Jonge (VWS) zowel aan de Tweede Kamer als aan Grevio de rapportage gestuurd van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul. Meer informatie...
Evaluatie implementatie Istanbul Conventie
In 2018 is Nederland aan de beurt voor de evaluatie van de implementatie van de Istanbul Conventie. Bij deze evaluatie wordt bekeken of de preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld in Nederland voldoende in lijn zijn met dit verdrag. Meer informatie...
EU ondertekent de Istanbul Conventie
Op 11 mei 2017 heeft de EU besloten om de Istanbul Conventie te tekenen over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Meer informatie...
Gemeenten medeverantwoordelijk voor uitvoering Istanbul verdrag
De VNG heeft een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over hun verantwoordelijkheid in de toepassing en naleving van het Istanbul verdrag. Meer informatie...
Verdrag van Istanbul per 1 maart 2016 voor Nederland in werking
Het Istanbul Verdrag treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking. Op 18 november is het ratificatieproces van dit Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld formeel voltooid. Meer informatie...
Ratificatie Verdrag van Istanbul: voor Nederland is het rond, nu nog voor Caribisch Nederland
Op initiatief van de NVR was een breed gezelschap van vrouwen op 25 juni op bezoek in de Tweede Kamer bij Marith Rebel, lid van de PvdA fractie, om te praten over de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland. Meer informatie...
NVR zet in op preventie en integrale aanpak geweld tegen vrouwen
De NVR bepleit meer nadruk op preventie en een integrale aanpak van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In de voorbereiding van de ratificatie van het Verdrag van Istanbul hield het ministerie van OCW een consultatieronde. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

       GWI       
    WMNL             
              
                 
                 
        
  
  
        
     
  
  
        
     
  
 WMNL 
     
     
 GWI