#caption
#caption


Emancipatiebeleid


Voortgangsrapportage Emancipatie: we zijn er nog niet
In reactie op de voortgangsrapportage Emancipatie die het ministerie begin juli uitbracht, vindt de Alliantie Samen werkt het dat de overheid de afgelopen jaren weliswaar belangrijke positieve maatregelen heeft genomen in het emancipatiebeleid. Maar we zijn er nog niet. Meer informatie...
Meerderheid Kamer stemt voor verplicht vrouwenquotum
Een motie van D66 en CDA voor een verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft dinsdagmiddag in de Tweede Kamer de meerderheid van de stemmen gehaald. Dit moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn. Meer informatie...
Voortgang emancipatiebeleid
Welke stappen zijn er gezet in het emancipatiebeleid ten opzichte van de op 29 maart 2018 verzonden Emancipatienota 2018-2011 ‘Principes in praktijk’? Minister Ingrid van Engelshoven (OCW, Emancipatiezaken) stuurde 14 maart 2019 een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. Meer informatie...
Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd
De economische positie van vrouwen is na de crisisjaren weer verbeterd. Dit blijkt uit de tiende Emancipatiemonitor van CBS en SCP die op 14 december 2018 is uitgebracht. Meer informatie...
NVR bepleit meer drang op gelijkwaardige participatie m/v
30 mei 2018 - In een reactie op de Emancipatienota 2018-2021 bepleit de NVR meer 'drang', meer elan en meer overtuigingskracht van de overheid op de participatie van vrouwen aan de samenleving. Meer informatie...
Emancipatie in theorie voor elkaar, nu de praktijk nog
Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven in de Emancipatienota 2018-2021. Meer informatie...
OCW in gesprek met NVR over impact digitalisering op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
Op 1 mei 2017 brachten vertegenwoordigers van het ministerie van OCW een bezoek aan de NVR. Doel was een consultatie met de NVR over de effecten van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarktpositie van vrouwen in verband met een verkennend onderzoek van OCW op dit thema. Meer informatie...
Vrouwenemancipatie vordert langzaam. Emancipatiemonitor 2016
De verschillen tussen vrouwen en mannen zijn in tien jaar tijd kleiner geworden, maar minder snel dan in de beginjaren van het emancipatiebeleid werd gedacht. Dat staat in de Emancipatiemonitor 2016 die 13 december 2016 is verschenen. Meer informatie...
Inbreng NVR Algemeen Overleg Emancipatie OCW
Op 27 oktober 2016 was het Algemeen Overleg Emancipatie van OCW. De NVR heeft van tevoren haar inbreng opgestuurd naar de vaste commissie OCW en emancipatiewoordvoerders. Meer informatie...
Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij
Op 14 april 2016 heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. De minister geeft aan de resultaten mee te nemen in de voorbereiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst eind 2016. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken