#caption
#caption


Arbeid & Zorg


Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen
Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de 1e twee jaar na de geboorte van het 1e kind. Het effect op het inkomen van mannen is slechts zeer beperkt. Dit staat in een publicatie die het Centraal Planbureau op 12 september 2019 heeft gepubliceerd. Meer informatie...
Jonge vrouwen gediscrimineerd bij sollicitaties
Onderzoekers van de Universiteit Maastricht stellen dat jonge vrouwen die mogelijk kinderen kunnen krijgen minder snel worden uitgenodigd op sollicitaties. Mirella Visser, strategisch adviseur bij de NVR reageert hierop in een interview met BNR radio. Meer informatie...
Record aantal aanvragen voor gemiste bevallingsuitkeringen door vrouwelijke ZZP-ers
Volgens een melding van het UWV hebben zo’n 16.500 vrouwen voor maar liefst 18.000 geboren kinderen een aanvraag ingediend voor compensatie van gemiste bevallingsuitkering. Het aantal aanvragen is een ongeëvenaard record. Meer informatie...
Reactie NVR bij internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
13 maart 2018 - De NVR heeft een reactie gegeven in het kader van de internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Meer informatie...
Partners krijgen na geboorte baby vanaf volgend jaar week vrij
Het gaat de goede kant op: Partners krijgen na geboorte baby vanaf volgend jaar week vrij. Minister Koolmees komt met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die dat mogelijk maakt. Meer informatie...
SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind
De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het huidige onbetaalde ouderschapsverlof heeft een beperkend effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Meer informatie...
Financieel kwetsbaren vaker vrouw
Het CBS heeft een rapport uitgebracht over hoeveel Nederlanders in 2016 niet economisch zelfstandig waren en dus financieel kwetsbaar. Uit dat rapport blijkt dat merendeel van de financieel kwetsbaren vrouw is. Meer informatie...
De NVR moedigt meer bedrijven aan hun ouderschapsverlof uit te breiden.
Vorige maand presenteerde de ING zijn nieuwe cao, waarin is vastgelegd dat werknemers van de bank per 1 januari 2018 recht hebben op meer ouderschapsverlof. De NVR moedigt meer bedrijven aan om meer ouderschapsverlof vast te leggen in hun CAO. Meer informatie...
NVR sluit zich aan bij Platform Vader Zoekt Verlof
De NVR heeft zich aangesloten bij platform Vader Zoekt Verlof. Ook de NVR is voor een significante uitbreiding van het vaderschaps-/ouderschapsverlof. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken