#caption
#caption


Franse senatrice bezocht NVR

Dorenda Gerts (links) en Claudine LepageClaudine Lepage, lid van de Eerste Kamer (PS) in Frankrijk bezoekt van 8 tot en met 13 maart 2015 Nederland

Lepage vertegenwoordigt de Franse gemeenschap in het buitenland en ontmoet hier voornamelijk vertegenwoordigers van de Franse gemeenschap in Nederland. Ook neemt zij deel aan de vrouwenlunch die georganiseerd wordt door de Franse Kamer van Koophandel (CFCI).

Als vice-presidente van de Commissie Cultuur, Onderwijs en Communicatie en als lid van de 'délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes' is Claudine Lepage een emancipatiedeskundige bij de Eerste Kamer. Om ervaring en kennis uit te wisselen bezocht zij maandag 9 maart de NVR voor een gesprek met voorzitter Dorenda Gerts.
 
Dorenda heeft de activiteiten van de NVR toegelicht op de huidige speerpunten: economische zelfstandigheid, (seksueel) geweld tegen vrouwen, en gendersensitief overheidsbeleid dat vanwege de decentralisatie naar gemeenten nu heel actueel is. 
Verder kwam het onderwerp kinderopvang aan de orde en de verschillen daarin tussen Frankrijk en Nederland, en is gesproken over het prostitutiebeleid, een onderwerp waar de NVR zich momenteel nader op oriënteert. Claudine Lepage sprak haar verbazing uit over het feit dat prostitutie in Nederland bij wet als gewoon werk wordt beschouwd. Zij bereidt een wet voor om prostitutie in te perken.


Uitgebreid zoeken