#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - W

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

Women's International League for Peace and Freedom Nederland (WILPF Nederland)
De onrechtvaardige verdeling van macht, goederen en geld is een belangrijke oorzaak van oorlog. Daarom streeft WILPF op geweldloze wijze naar sociale en maatschappelijke verandering, zodat voorzien kan worden in de levensbehoeften van alle mensen waar ook ter wereld. WILPF streeft ook naar afspraken over beheersing van wapenproduktie en -handel om te komen tot ontwapening.
E-mail : info@wilpf.nl
Website : www.wilpf.nl 

 

Women's International Zionist Organization  WIZO – Nederland
Women’s International Zionist Organization is een internationale vrijwilligersorganisatie, gevormd door Joodse vrouwen, met als hoogste prioriteit het welzijn van de zwakkeren in de Israelische samenleving (vrouwen, kinderen en ouderen).
E-mail : info@wizo.nl
Website : www.wizo.nl

 

WBII - Women's Business Initiative International

Work - Meet - Succeed, Imagine the possibilities! is de slogan van de WBII. WBII is een zakelijk netwerk en stichting opgericht in 2006 en is gevestigd in Den Haag. De kerntaken van WBII zijn: Leren van elkaar, uitwisseling van kennis en ervaring, en een platform bieden om je onderneming te promoten. Wij stimuleren op deze wijze het zelfstandig ondernemerschap voor vrouwen.
E-mail: info@womensbusinessinitiative.net
Website: www.womensbusinessinitiative.net

 

 

WOUW - Netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen
In 1981 opgericht als ‘Wijze OUde Wijven’, later ook wel omschreven als ‘Wijzer OUder Worden’. Was eerst landelijk actief, nu vooral in Amsterdam.
WOUW wil de maatschappelijke positie van 50-plus vrouwen verbeteren en bij beleidsinstanties meer invloed en inspraak bewerkstellingen. Minstens zo belangrijk is het om de positieve beeldvorming van 50-plus vrouwen te bevorderen en de kracht en ervaring van oudere vrouwen zichtbaar te maken.
E-mail : wouw.amsterdam@gmail.com

Website: www.wouw-amsterdam.nl

 


Uitgebreid zoeken