#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - V

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  

 

Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA)
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen versterkt de positie van vrouwelijke artsen en de aandacht voor de seksespecifieke geneeskunde. De leden van de vnVa ondersteunen en inspireren elkaar.
E-mail : vnvamail@vnva.nl
Website : www.vnva.nl 

 

Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO)
De VVAO is een vereniging voor hoger opgeleide vrouwen. Doelstellingen zijn de behartiging van de belangen van hoger opgeleide vrouwen en de verbetering van de positie van vrouwen. Op landelijk niveau worden voor de persoonlijke ontplooiing of professionalisering van de leden studiedagen, workshops en trainingen georganiseerd.
E-mail : kantoor@vvao.nl
Website : www.vvao.nl

 

 

Vereniging voor Vrouwenbelangen
De Vereniging voor Vrouwenbelangen stelt zich ten doel bij de vrouw het zelfbewustzijn te versterken over haar plaats in de samenleving. De vereniging wil bevorderen dat de vrouw in samenwerking met en als gelijke van de man haar inzicht doet gelden. Zij streeft naar gelijke vertegenwoordiging in alle organisaties op maatschappelijk, politiek en sociaal-economisch terrein. Daarnaast streeft zij naar een samenleving waarin vrouwen en mannen een gelijk en gelijkwaardig aandeel hebben in het betaalde en onbetaalde werk.
E-mail : vrouwenbelangen@live.nl
Website : www.vrouwenbelangen.nl

 

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
De Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG) bundelt de expertise van mensen die op zoek zijn naar het leven en werk van mannen én vrouwen in het verleden. Naar een geschiedenis die recht doet aan verschillen in sekse, klasse en etniciteit. De VVG ontwikkelt, stimuleert en coördineert activiteiten en onderzoek op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis. Daartoe onderhoudt de vereniging een uitgebreid netwerk van (internationale) contacten. Tevens streeft zij ernaar de positie van historicae op de arbeidsmarkt te verbeteren en de plaats van vrouwen- en gendergeschiedenis in het onderwijs te versterken.
E-mail : info@vrouwengeschiedenis.nl
Website : www.vrouwengeschiedenis.nl

 

VrouwAktief
Vrouw Aktief is een organisatie voor vrouwen uit Son en omgeving. Vrouw Aktief  biedt vrouwen een ontmoetingsplaats voor persoonlijke ontplooiing en bewustwording. Vrouw Aktief  maakt jaarlijks een interessant en actueel programma voor de leden. Tijdens boeiende informatiebijeenkomsten of creatieve excursies valt altijd weer iets nieuws te ontdekken.
E-mail: connievhelvoirt@hotmail.com
Website: http://vrouwaktief.nl/

 

Vrouwen Gilde KVG Limburg

Wij zijn een vereniging van en voor vrouwen die in een gepaste omgeving in een leuke sfeer andere vrouwen willen ontmoeten. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen en ook gewoonweg plezier willen maken. KVG Limburg is een ontmoetingsplaats van en voor alle vrouwen. Het KVG Limburg biedt inspirerende en uitdagende programma's in een plezierige en respectvolle sfeer. KVG Limburg staat open voor de wereld om haar heen, dichtbij en veraf, en zet zich hiervoor
in. De positie van de vrouw heeft haar speciale aandacht.
E-mail:
Website: www.kvg-limburg.nl/

 

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI)
Het VWI is het netwerk van vrouwelijke afgestudeerden en gepromoveerden van Wageningen Universiteit. Het VWI biedt steun en inspiratie aan haar leden en komt op voor de belangen van vrouwen.
E-mail : secretaris@vwi-netwerk.nl    
Website : www.vwi-netwerk.nl

 

Vrouwenplatform Carree (voorheen Overijsselse Vrouwen Raad)
Vrouwenplatform Carree bundelt de belangenbehartiging van vrouwen op provinciaal niveau. Er zijn 16 onderling zeer diverse vrouwenorganisaties en een aantal plaatselijke vrouwenraden en platforms aangesloten bij Vrouwenplatform Carree. Het Vrouwenplatform heeft tot doel de bewustwording van volledige medeverantwoordelijkheid van de vrouw in de samenleving te bevorderen.
E-mail : info@vrouwenplatformcarree.nl
Website: www.vrouwenplatformcarree.nl 

 

Vrouwen van Nu
Met circa 46.000 leden en 524 afdelingen is Vrouwen van Nu de grootste vereniging voor vrouwen in Nederland. De vereniging richt zich op ontwikkeling en ontplooiing van vrouwen zodat zij hun leefomgeving verder kunnen versterken. De leden zijn actief in stad en land met uiteenlopende activiteiten op het gebied van cultuur, (internationale) samenwerking, leefomgeving en maatschappij, reizen, literatuur, handwerk en sport. Kortom: een actieve vereniging die open staat voor alle vrouwen en die garant staat voor ontmoeting, inspiratie en plezier.
E-mail : bureau@vrouwenvannu.nl
Website : www.vrouwenvannu.nl
   
   
 

 

   

 


Uitgebreid zoeken