#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - U

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
De Unie NKV is een samenwerkingsverband van katholieke (vrouwen)organisaties met gezamenlijk bijna 28.000 leden. De Unie NKV wil voor katholieke vrouwenorganisaties een ondersteunende en bindende factor zijn. Binnen de katholieke kerk pleit de Unie NKV voor een duidelijke en gelijkwaardige positie voor vrouwen met de waardering en erkenning die daarbij horen. Op het maatschappelijke middenveld neemt de Unie NKV een duidelijke positie in en levert vanuit een christelijke overtuiging met woord en daad een bijdrage laan het maatschappelijk welzijn.
E-mail : info@unienkv.nl
Website : www.unienkv.nl 

 

Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao
De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao is onderdeel van Soroptimist International (SI), een mondiale organisatie voor vrouwen in management en beroep die via Awareness (Bewustwording), Advocacy (Pleitbezorging) en Action (Actie) streeft naar verbetering van de status van vrouwen, hoge ethische normen, mensenrechten voor iedereen, gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede.
E-mail : info@soroptimist.nl
Website : www.soroptimist.nl 

 

Unie van Vrouwelijke Ondernemers Gelderland
De UVON, afdeling Gelderland is een zakelijk netwerk van actieve ondernemende vrouwen, die elkaar stimuleren en inspireren, kennis delen en ervaring uitwisselen. Zij delen bovenal het plezier dat zij hebben in hun ondernemerschap.
E-mail : info@uvongelderland.nl
Website : www.uvongelderland.nl 

 

 

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken