#caption
#caption


Wilhelmina Drucker Fonds

Wilhelmina DruckerHet Wilhelmina Drucker Fonds is een reisfonds dat leden van de bij de NVR aangesloten organisaties in staat stelt internationale conferenties en bijeenkomsten te bezoeken. Zij kunnen een beroep doen op dit fonds als zijzelf niet over voldoende middelen beschikken. 

Voor de toekenning van een vergoeding uit het Wilhelmina Drucker Fonds gelden de volgende criteria:
• Jaarlijks wordt maximaal € 600 per organisatie vergoed. Het totaal uit het WD-fonds beschikbaar te stellen bedrag per jaar is maximaal € 1.800; d.w.z. 3 uitkeringen per jaar.
• Alleen reiskosten worden vergoed. Voor vergoeding van maximaal 75% van de reiskosten komen internationale congressen of symposia in aanmerking die verband houden met de activiteiten en onderwerpen van de NVR;
• De sluitingstermijn voor aanvragen is 1 januari. Aanvragers krijgen binnen 4 weken na deze datum bericht over eventuele toekenning;
• De toetsing geschiedt door het NVR-bestuur aan de hand van het programma van het evenement dat de organisatie die de aanvraag doet overlegt;
• Indien het aantal aanvragen de 3 overschrijdt, wordt voorrang gegeven aan organisaties die in het verleden niet of minder uit het fonds hebben geput;
• Indienen van een verslag of artikel over de bijeenkomst is verplicht;
• Het subsidiebedrag wordt achteraf betaald aan de hand van de ingestuurde nota’s en na ontvangst van de rapportage;
• Een voorschot van maximaal 50% van het toegekende subsidiebedrag is mogelijk;
• het NVR-bestuur informeert de Algemene Vergadering achteraf over de toekenningen.

Aanvragen voor 2015
De sluitingsdatum voor aanvragen voor 2015 is doorgeschoven naar 1 februari 2015. Indienen bij de NVR, t.a.v. het bestuur, Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN Den Haag; email: info@de-nvr.nl.

 

 

 


Uitgebreid zoeken