#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - N

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 

 

Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken (NSA)
De Stichting NSA, opgericht op 26 januari 2013, heeft tot doel het bevorderen van (openbare) maatschappelijke discussie over gendervraagstukken in Nederland, Suriname en de Antillen. Dit doel wordt verwezenlijkt door het organiseren van lezingen, conferenties, het maken van radioprogramma’s e.d., en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties die hetzelfde doel nastreven zowel in Nederland als in Suriname en de Antillen.
www.facebook.com/NSAGenderzaken 

 

Nederlandse Organisatie Vrouwelijke Apothekers - NOVA
De Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers streeft naar een betere positie en grotere participatie van vrouwelijke apothekers en (bio-)farmaceuten  binnen de farmacie. Tevens biedt de NOVA aan vrouwen die binnen de farmacie werkzaam zijn een ontmoetingsplaats voor ontspanning en uitwisseling van of training op (vak)indhoudelijke zaken.
E-mail : info@vrouwelijkeapothekers.nl
Website : www.vrouwelijkeapothekers.nl 

 

  Kon. NVVH- Vrouwennetwerk
Kon. NVVH-Vrouwennetwerk is opgericht als Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen. Bij het 100 jarig bestaan in 2012 verkreeg de vereniging het predikaat ‘Koninklijk’. De doelstellingen van Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk zijn: behartigen van de belangen van de vrouw in de maatschappij; bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit; stimuleren van de participatie van de vrouw als volwaardig lid van de samenleving; opkomen voor de belangen van de consument in de breedst mogelijke zin.
E-mail : centraalbureau@nvvh.nl
Website: www.nvvh.nl.

Uitgebreid zoeken