#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Lidorganisaties - M

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

Melania Ontwikkelingssamenwerking
Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt (kleinschalige) projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die ervoor zorgen dat de positie en levensstandaard van vrouwen verbetert. Alle projecten zijn initiatieven van de vrouwen zelf en hebben een looptijd van maximaal drie jaar. Daarna is het de bedoeling dat de vrouwen zelfstandig verder kunnen. In de opzet van de projecten wordt uitgegaan van een actieve inbreng van zowel donateur als de vrouwen in het project.
E-mail : info@melania.nl
Website : www.melania.nl
 

 

Molukse Vrouwen Raad
De Molukse Vrouwen Raad (MVR) is in 1998 opgericht als een vrouwenadviesraad met de naam Dewan Wanita2 Maluku van het voormalige Landelijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers. Op 2 februari 2001 is de MVR een onafhankelijke en zelfstandige stichting geworden, waardoor de belangen van alle Molukse vrouwen nog beter kunnen worden behartigd. De MVR werkt aan: 
- de ontwikkeling van een breed, representatief netwerk van vrouwen; 
- de kadervorming van vrouwen; 
- vergroting van de bereikbaarheid van/naar andere Molukse vrouwen; 
- vergroting en optimalisering van de participatie van Molukse vrouwen in de multiculturele samenleving;
- versterking van de eigen kracht van vrouwen.
E-mail : info@st-mvr.nl
Website : www.st-mvr.nl

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken

           
              
 WMNL             
                GWI          
              
    WMNL 
     
     
     
     
     
  
  
 GWI