#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

Katholiek Vrouwendispuut (KVD)
Het Katholiek Vrouwen Dispuut (KVD) is opgericht in 1946 door Marga Klompé. Het dispuut kent 20 kringen met gemiddeld 15 – hoger opgeleide - leden. Het dispuut stelt zich ten doel vrouwen een netwerk te bieden en voor hen een bron van inspiratie en stimulans te zijn bij het functioneren in de maatschappij; bij te dragen aan voorlichting en opinievorming op het terrein van samenleving, politiek, kerk en religie door middel van discussies in de kringen, ontmoetingsdagen en lezingen. Met een open oog voor de huidige multiculturele samenleving vindt het zijn inspiratie in de waarden van de joods-christelijke traditie.
E-mail : kvddispuut@hetnet.nl
Website : www.katholiekvrouwendispuut.nl

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV
De KNOV wil de positie van de verloskundige binnen het geheel van de gezondheidszorg versterken en de kwaliteit van de verloskundige zorg door verloskundigen in Nederland bevorderen. Het KNOV treedt op als representatieve organisatie van verloskundigen in Nederland en behartigt als zodanig de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verloskundigen.
E-mail : info@knov.nl 
Website : www.knov.nl/


Uitgebreid zoeken