#caption
#caption
Viering NVR 120 jaar


NVR voorzitter in Trouw: Emancipatie terug naar af

In een interview op 8 september 2014 in Trouw waarschuwt Dorenda Gerts, voorzitter van de NVR, dat de decentralisatie van de zorg, de jeugdzorg en de participatie een spel geworden is tussen Rijk, gemeenten en zorgaanbieders. “Het gaat te weinig over de mensen.”

Dorenda geeft aan dat de wijze waarop gemeenten hun nieuwe taken oppakkken, de moeizaam verworven economische zelfstandigheid van vrouwen ondermijnt. "Het gaat terug naar af met de emancipatie." Doordat de forse bezuinigingen waarmee de decentralisatie gepaard gaat domineren, verliezen vrouwen massaal hun betaalde baan en dalen gezinsinkomens. Tegelijk ligt er een grote morele druk om bij te springen bij hulpbehoevende familie, vrienden en buren. “Het oude rolmodel sluipt er weer in”, aldus Dorenda Gerts.

Het interview kwam tot stand naar aanleiding van de brief van de NVR die eind augustus naar de betrokken ministers en staatssecretaris is gestuurd. Daarin pleit de NVR voor een task force, die in de gaten moet houden hoe de taakverschuivingen uitpakken voor vrouwen.

Op 8 september 's middags organiseerde de NVR samen met FNV en LOM ronde tafelgesprekken die bedoeld zijn als een 'wake up call' voor parlement en gemeenten. Zie het verslag >>

Zie het interview in Trouw online

In dezelfde uitgave van Trouw staat ook een interview met Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit, VU Medisch Centrum over de decentralisatie. Abma is een van de sprekers vanmiddag tijdens de bijeenkomst die de NVR samen met FNV en LOM organiseert.

Zie de tekst van het interview met Tineke Abma


Uitgebreid zoeken