#caption
Viering NVR 120 jaar
#caption
Viering NVR 120 jaar
Feminext! Hoe staat het er in 2030 voor?

Wat betekent technologische innovatie voor de arbeidsmarkt en de positie van vrouwen en meisjes? Is onze veiligheid gewaarborgd in tijden van #metoo? Wat vraagt de nieuwe tijd van het politieke bewustzijn of de bestuurskracht van vrouwen? Hoe zien ‘de vrouw’ en haar omgeving er in 2030 uit? En wat wordt de agenda van de NVR en de vrouwenorganisaties hierbij?
Wij nodigen je uit om mee te praten over de positie van de vrouw in 2030 tijdens de viering van het 120 jarig bestaan van de NVR op 14 december. Zie voor meer informatie en aanmelding de Kalenderrubriek hiernaast.


Record aantal aanvragen voor gemiste bevallingsuitkeringen door vrouwelijke ZZP-ers
Volgens een melding van het UWV hebben zo’n 16.500 vrouwen voor maar liefst 18.000 geboren kinderen een aanvraag ingediend voor compensatie van gemiste bevallingsuitkering. Het aantal aanvragen is een ongeëvenaard record. Lees verder...
Follow-up rapportage voor CEDAW
De Nederlandse regering heeft op 8 november 2018 de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden. Op 15 november 2018 zond minister Van Engelshoven het Engelstalige document naar de Tweede Kamer. Lees verder...
Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Eind oktober is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. ​52 organisaties, waaronder de NVR, hebben deze rapportage ondertekend. Lees verder...
Bestuursleden gezocht!
Heb jij ervaring in de communicatie en/of fondsenwerving en wil jij je graag inzetten voor de vrouwenzaak? Wij zoeken 2 nieuwe bestuursleden! Lees verder...
Verslag Voorzittersoverleg 9 oktober 2018
Tijdens het overleg in april hadden voorzitters aangegeven meer te willen weten/leren over ‘lobbyen’. Daarom stond dit thema centraal tijdens de werkbijeenkomst van het NVR bestuur en de voorzitters van de lidorganisaties op 9 oktober 2018. Lees verder...
Kalender
20
nov
2018
Jubileumcongres KNOV
Kwaliteit voor de zwangere is de titel van het geboortezorgcongres van de KNOV. In het programma staat de zwangere vrouw centraal en de vraag hoe de verloskundige de beste kwaliteit levert voor elke zwangere en haar omgeving.
22
nov
2018
Business Matters Symposium
Aanmelding gesloten
25
nov
2018
Genderbased violence
Netwerk Vrouwen FNV organiseert op de dag waarop er wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen de bijeenkomst "In actie tegen genderbased violence".
8
dec
2018
Dialoogtafel mantelzorg onder Molukkers
Aanmelden kan tot 21/11 voor de dialoogtafel over mantelzorg en ontspoorde zorg onder Molukkers in Assen e.o. Mantelzorgers en belangstellenden zijn welkom.
14
dec
2018
Viering 120 jaar NVR
U kunt zich hier aanmelden voor de viering van het 120 jarig bestaan van de NVR op 14 december. Gedurende de dag zal door een aantal vooraanstaande vrouwen uit verschillende geledingen van de maatschappij gereflecteerd worden op de positie van de vrouw.

Discussieforum

Doneer nu!

Onze vrouw in New York

Op bezoek bijUitgebreid zoeken