#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - G

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  

GAIA, Netwerk voor Vrouwen in de Aardwetenschappen
GAIA biedt vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse een mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken en wil deze vrouwen ondersteunen in hun (loopbaan)ontwikkeling. GAIA tracht in dialoog met werkgevers en onderwijsinstellingen een bijdrage te leveren aan het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel in de aardwetenschappen.
E-mail : info@gaia-netwerk.nl
Website : www.gaia-netwerk.nl
Linked in group is: https://www.linkedin.com/groups?gid=62821

 

Gender Concerns International
Gender Concerns International is een internationale ontwikkelingsorganisatie, gevestigd in Nederland, die zich inzet voor een rechtvaardige samenleving op basis van gendergelijkheid. GCI zet zich actief in voor de implementatie van het Beijing Platform for Action en de VN-afspraken tijdens Beijing +5. GCI zet zich concreet in voor vrouwenrechten in Kashmir en voor vrouwen in conflictgebieden.
E-mail : info@genderconcerns.org
Website : www.genderconcerns.org


Uitgebreid zoeken