#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - D

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

 

Delta Kappa Gamma Society Nederland,  vrouwen in onderwijskundige beroepen
Het doel van de Delta Kappa Gamma Society Nederland is om vrouwen die werkzaam zijn in het onderwijs in een wereldwijd netwerk te laten komen tot een uitwisseling van gedachten op het gebied van onderwijs en opvoeding. Onder meer verleent de vereniging studiebeurzen om vrouwelijke onderwijsgevenden te helpen bij de voortzetting van hun studie, en steunt de vereniging projecten waarin het gaat om opvoeding en onderwijs van meisjes en vrouwen.
E-mail :
Website : www.deltakappagamma.nl

 

Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
Dona Daria ontstond in 2006 uit een fusie van vijf migrantenvrouwenorganisaties en het Rotterdamse Vrouwenhuis. De organisatie is aanspreekpunt in Rotterdam voor professionals, (deel-)gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. Dona Daria organiseert cursussen, themabijeenkomsten en workshops voor vrouwen, mannen en jongeren in een achterstandspositie. Sinds 2012 ligt de nadruk van het werk op de overdracht van expertise aan iedereen die werkt met bovengenoemde groepen. Daarnaast richt Dona Daria zich op het versterken van het netwerk van organisaties die zich met emancipatie bezighouden en zorgt ervoor dat emancipatie op de politieke agenda blijft.
E-mail : info@donadaria.nl
Website : www.donadaria.nl


Uitgebreid zoeken