#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

CDA Vrouwenberaad (CDAV)
Het CDAV wil vrouwen politiek bewuster maken en participatie van vrouwen binnen het CDA op bestuurlijk en politiek niveau bevorderen. Het CDAV vraagt binnen het CDA actief aandacht voor de positie van vrouwen in de maatschappij. Zij doet dit via een netwerk van vrouwen die op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau een bijdrage leveren aan (overheids)beleid.
E-mail : cdav@cda.nl
Website :
www.cda.nl/cdav

 

 


Uitgebreid zoeken