#caption
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Kort verslag Algemeen Overleg Emancipatie

Minister Bussemaker (archief)Minister Bussemaker sprak op 13 maart 2014 met de Tweede Kamerleden: Pia Dijkstra (D66), Harm Beertema (PVV), Tamara van Ark (VVD), Keklik Yücel (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Norbert Klein (50+). Voorzitter was: Mohammed Mohandis (PvdA). Het Algemeen Overleg (AO) ging over emancipatie van vrouwen en over emancipatie van LHBT-ers. 

Wat betreft vrouwenemancipatie is het volgende te noemen:

Het emancipatiebeleid wordt in 2014 geëvalueerd. De tussentijdse rapportage, ook wel  ‘midterm review’ genoemd, zal in het najaar van 2014 verschijnen. 

Een aantal onderwerpen kregen in dit AO speciale aandacht.

Economische zelfstandigheid van vrouwen
De minister trekt het land in en maakt in verschillende regio’s afspraken met diverse partijen om de arbeidsparticipatie, vooral van laag opgeleide vrouwen, en daarmee hun economische zelfstandigheid te verbeteren. Op 10 maart was ze in Roermond en de volgende bijeenkomst is in Eindhoven. Er werden door D66 en SP kritische vragen gesteld over het kabinetsbeleid: de bezuinigingen op de kinderopvang en op de zorg betekenen werkloosheid vooral onder vrouwen en een toenemende druk om onbetaalde zorg te gaan leveren. Het kabinet doet te weinig om arbeid en zorg beter te kunnen combineren. De minister geeft aan dat de economische crisis daar de oorzaak van is. Ze zet vooral in op onderwijs en scholing voor de laagst opgeleide vrouwen om daarmee hun kansen te vergroten. Er wordt gesproken over de ‘moedermavo 2.0.’. 

Gelijke beloning
Hoewel beloning iets is dat werkgevers en werknemers/vakbonden  onderling regelen vindt de overheid dat de zgn ‘onverklaarde’ beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zeer onwenselijk zijn. Genoemd werd het percentage van 4-5% loonverschil na correctie i.v.m. parttime werk, ervaring, opleiding. Het ministerie overweegt of ze bedrijven en organisaties wil verplichten om beloningsverschillen op te laten nemen in het jaarverslag maar wacht het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) af. De VVD sprak zich daar tegen uit. De minister overweegt ook andere manieren om aandacht te vragen voor ongelijke beloning. De equal pay day is tot nu toe niet echt een succes gebleken.

Geweld en discriminatie
Geweld tegen vrouwen en tegen homo’s, lesbiennes, bisexuele en transgenders (LHBT)komt wereldwijd voor, ook in Nederland. De PVV ziet de Islam als oorzaak van dit geweld. 
Er werd in het AO gesproken over voorlichting op scholen, ook in het MBO om discriminatie en geweld tegen te gaan.
Wat de keuze voor de stad voor de volgende Olympische Spelen betreft wordt door GroenLinks voorgesteld om de mensenrechtensituatie daarin een criterium te laten zijn.

Vrouw en gezondheid

Vrouw en gezondheid is een belangrijk thema. Hiervoor is een alliantie gevormd die iets gaat doen om meer genderspecifieke gezondheidszorg te krijgen. Op de PVV na werd dit positief gevonden.

GroenLinks vroeg de minister om het werk van Krachtbedrijf, het project van Josette Dijkhuizen gericht op het begeleiden van (ex-)slachtoffers van huiselijk geweld naar ondernemerschap, en soortgelijke initiatieven mee te nemen naar de gemeenten in haar tour. Dat doet ze.

Lotte Wouters, beleidsmedewerker NVR, 14-3-2014


Uitgebreid zoeken