#caption
Nederlandse Vrouwen Raad viert 120 jarig jubileum
#caption


Wat vrouwen van overheid en politiek verwachten

3 maart 2014 - Monitor de effecten van bezuinigingsmaatregelen voor verschillende groepen vrouwen, bijvoorbeeld oudere vrouwen, allochtone vrouwen en vrouwen met een beperking. Dat is een van een reeks aanbevelingen aan overheid en politiek die vanmiddag tijdens een bijeenkomst van Vrouwenpodium 2010-2020 in Nieuwspoort werd geformuleerd. 

De aanbevelingen werden aangeboden aan directeur Emancipatie Carlien Scheele, die ze namens minister Jet Bussemaker in ontvangst nam, en aan Tweede Kamerleden Keklik Yücel (PvdA) en Tamara van Ark (VVD). 

Topvrouwen

‘Vrouwen op topposities, zij maken het verschil’ was de titel van de bijeenkomst en belangrijk gespreksonderwerp. Zes topvrouwen uit bedrijfsleven, politiek, vakbeweging, maatschappelijk middenveld, wetenschap en de media vertelden hoe zij hun functie benutten om de positie van vrouwen te versterken.
Zo maakt Marga Miltenburg met haar Bureau Zij Spreekt deskundige vrouwen meer zichtbaar als spreker op congressen en in de media. En doet Anne Marie Snels er als voorzitter van de Algemene Federatie Militair Personeel alles aan om bij Defensie de aandacht voor de positie van vrouwen te versterken. Ook Marije Veenbergen, verantwoordelijk voor al het talentmanagement en de leiderschapsprogramma’s bij Unilever Benelux, draagt er direct en actief aan bij dat in dat bedrijf het aantal vrouwen op hogere niveaus elk jaar toeneemt. 

Verwachtingen

In de gesprekken daarna ging het vooral om wat deze topvrouwen en de vrouwen uit de achterbannen van de in Vrouwenpodium samenwerkende organisaties, met wie zij aan tafel gingen, verwachten van overheid en politiek ter ondersteuning van het streven om de positie van vrouwen te versterken.
Daar kwam een reeks van aanbevelingen uit voort, zoals:
- Voer een actief beleid om de maatschappij meer te laten aansluiten op ouders die allebei werken. Bijvoorbeeld door de invoering te bevorderen van een continurooster op alle scholen en een daarop aansluitend aanbod van onderwijs, cultuur en sport en betaalbare kinderopvang.
- Neem maatregelen tegen ongelijke beloning en discriminatie van vrouwen.
- Voer een alomvattend en samenhangend beleid over alle vormen van geweld, met specifiek beleid voor geweld tegen vrouwen en meisjes, zowel in de huiselijke als in de openbare sfeer en op de werkplek.
- Lanceer een sterke campagne met rolmodellen om vrouwen bewust te maken van de noodzaak om economisch onafhankelijk te zijn en te zorgen voor een goed eigen pensioen.  

In haar reactie haakte Carlien Scheele vooral in op de aanbevelingen die ingingen op het zelfbewustzijn van vrouwen en meisjes en de noodzaak van hun economische zelfstandigheid. Minister Bussemaker heeft dat nu als speerpunt en maakt de komende 2 jaar een tour door Nederland om daarover met vrouwen, gemeenten, werkgevers en organisaties in gesprek te gaan.

In Vrouwenpodium 2010-2020 werken samen: FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwen Raad en de Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden. Zij blijven overheid en politiek actief volgen om te zien wat met de aanbevelingen wordt gedaan.
 


 
 

Uitgebreid zoeken

              
             GWI    
     
                    
              
        
     
  
        
  
  
  
     
 GWI