#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption


Wat zijn de inkomsten van de NVR?

De inkomsten van de NVR worden verkregen uit: 

  1. De activiteiten die de NVR organiseert en uitvoert in het kader van de Alliantie Werk.en.de Toekomst en de Alliantie Samen Werkt het! (zie onder www.nederlandsevrouwenraad.nl/activiteiten);
  2. Incidentele projectsubsidies; bijvoorbeeld voor een project als De Nieuwe Toekomst;
  3. De jaarlijkse contributiegelden van de leden;
  4. Door giften en legaten. 

 


Uitgebreid zoeken