#caption
#caption


Wat doet de NVR met uw gift, schenking, of legaat?

De NVR stort het geld dat door giften, schenkingen en legaten binnenkomt in het 'Tentoonstellingsfonds 1948'. 

Poster tentoonstelling de Nederlandse Vrouw 1898-1948 Tentoonstellingsfonds
Het Tentoonstellingsfonds 1948 ontleent haar naam aan de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948' die door de gezamelijke vrouwenorganisaties georganiseerd werd, 50 jaar na de eerste grote tentoonstelling 'Vrouw en Arbeid' en als huldeblijk bij het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 
De tentoonstelling die niet alleen bezocht werd door de Koningin, maar ook door Eleonore Rooseveldt, werd - ook financieel - een groot succes. Het batig saldo van de tentoonstelling -  200.000 gulden - werd overhandigd aan de Koningin, die het vervolgens schonk aan de gezamenlijke vrouwenorganisaties voor de voortzetting van hun werk door de oprichting in 1949 van het Tentoonstellingsfonds. 
Dit fonds, beheerd door de NVR, wordt sinds de oprichting aangewend als (eerste) financieringsbron bij het opstarten van activiteiten en projecten en als zekerheidsstelling in het geval deze tot een onverhoopt negatief financieel saldo leiden. 

Mede dankzij dit garantiefonds heeft de Nederlandse Vrouwen Raad zich kunnen ontwikkelen tot de organisatie die zij nu is: een krachtige, eigentijdse koepel met 50 aangesloten vrouwenorganisaties en een bereik van ca. 1 miljoen vrouwen.

Belangrijkste taak: beleidsbeïnvloeding
De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op politiek en overheid. Bedoeling is de stem van de Nederlandse vrouw in te brengen in de beleidsontwikkeling en -evaluatie, opdat beleidsmaatregelen, wet en regelgeving niet alleen geen - directe of indirecte - nadelige gevolgen hebben voor de positie van vrouwen in Nederland, maar deze idealiter versterken. 

De NVR doet dit onder meer door 'open brieven' aan regering en parlement, maar ook door debatten te organiseren en in gesprek te gaan met bewindslieden en Kamerleden, of door op andere wijze, bijvoorbeeld met (ludieke) acties, de aandacht te vragen voor voor vrouwen belangrijke zaken.

Nationaal en internationaal
Niet alleen in Nederland brengt de NVR de stem van de vrouw naar voren, maar ook in Europa en bij de Verenigde Naties. 
Al sinds de oprichting van de VN gaat er een Vrouwenvertegenwoordiger mee in de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN, en spreekt daar namens de Nederlandse vrouwen de regelingsleiders toe. De NVR werft, selecteert en begeleidt deze Vrouwenvertegenwoordiger. Ook bij belangrijke topconferenties lukt het de NVR vaak om een Vrouwenvertegenwoordiger deel te laten nemen als adviseur van de Regeringsdelegatie namens de Nederlandse vrouwen. 

Activiteiten en Projecten
De Nederlandse Vrouwen Raad ontwikkelt voorts activiteiten en projecten gericht op de (economische) zelfstandigheid van vrouwen en meisjes en op hun veiligheid. Actuele voorbeelden zijn de projecten: 

  • 'De Nieuwe Toekomst' waarin vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld met training en een personal coach geholpen worden de regie over hun leven weer in eigen hand te krijgen;
  • 'Kies een Vrouw' het project waarin de NVR zich inzet voor meer vrouwen in besluitvormende functies waaronder de politiek.

 


Uitgebreid zoeken

              
 WMNL          
          GWI 
                       
                    
  
     
  
     
  
  
    WMNL    
     
        
  
  
 GWI