#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Doneer nu!

Vindt u het belangrijk dat vrouwenrechten goed worden verankerd in beleid, en dat meer vrouwen op alle fronten mee kunnen doen? Steun dan het werk van de Nederlandse Vrouwen Raad. Elke gift is welkom, groot of klein, eenmalig of structureel. 

 

U kunt uw donatie overmaken o.v.v. donatie op rekeningnummer NL12 RABO 011 52 89 674, 
t.n.v. Nederlandse Vrouwen Raad, Den Haag. 


Wat doet de NVR met uw gift, schenking, of legaat?
De NVR stort het geld dat door giften, schenkingen en legaten binnenkomt in het 'Tentoonstellingsfonds 1948'. Meer informatie...
Wat zijn de inkomsten van de NVR?
De inkomsten van de NVR worden verkregen uit de allianties waarin de NVR samenwerkt, incidentele projectsubsidies, contributie van leden, en donaties. Meer informatie...
ANBI-instelling
De Nederlandse Vrouwen Raad is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aan de NVR aftrekbaar is van de belasting. Meer informatie...
Voorwaarden voor ANBI instelling
Om aangemerkt te kunnen blijven als ANBI moet de NVR voldoen aan de wet- en regelgeving hierover. Als ANBI instelling moet de NVR diverse gegevens openbaar maken via haar internetsite. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken